Nie zapominajcie o Panu Bogu

Mandr4ke

Bywalec
Dołączył
20 Grudzień 2008
Posty
334
Punkty reakcji
56
Miasto
Los Angeles
A teraz to będzie...

Kolejne "przemyślenia" związane z kapłanami którymi dziś są księża i na których to opiera się całe chrześcijaństwo, w których to się wierzy jakoby oni byli łącznikami ludzi z Bogiem... Jak bardzo to jest nie po woli Boga... Jak bardzo chrześcijanie są dziś ślepi i jak bardzo wierzą nie w tego Boga ;) Do nikogo jednak to nie dociera...

"Proszę was bracia, abyście baczyli na tych, którzy szerzą podziały i zgorszenie przeciwko nauce, którą wy się nauczyliście, i abyście się wystrzegali ich"

List św. Pawła do Rzymian 16:17

Odnośnie soborów i mieszania w treściach tego co zostało ludziom przykazane nakazane itd itp...

"Nie będziecie nic dodawać do tego, co wam nakazuję, ani niczego nie odejmować, abyście strzegli przykazań Pana, waszego Boga które ja wam nakazuję."

Księga Powtórzonego Prawa 4:2


Odnośnie bełkotu kapłanów w kościołach o tym co chrześcijanie muszą robić a czego nie robić by zostać zbawionym. Dobre uczynki, i w ogóle wszystkich zmyślnych czynności i ogólnego "życia" jak choćby nakaz chodzenia do kościoła spowiedź czy przyjmowanie komunii Świętej by zostać zbawionym...


"Bo z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, a to nie od was; Bożym to darem, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił."

List do Efezjan 2:8-9

jeszcze ?

"Bo taka jest wola mojego Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne; a Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym."

Ewangelia Jana 6:40

nadal mało ?

"Bo jeśli wyznasz ustami swoimi, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg Go wskrzesił z martwych, to będziesz zbawiony"

List do Rzymian 10:9

nadal nie dotarło ?

"Ponieważ wiadomo, że człowiek nie jest usprawiedliwiany z uczynków zakonu, lecz przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i to wiarę w Jego, który jest Synem Bożym."

List do Galatów 2:16

Wasza wiara ;) Super szkoda tylko że pomyliliście Bogów.

Kolejna ciekawostka...

Alfons Maria Liguori - katolicki biskup który dawno temu zaprezentował swoje dzieło kościołowi. Dzieło to brzmiało :
"Nikt nie może wejść do nieba, chyba że przez Maryję, jak przez drzwi. Najświętsza dziewica sprawuje władzę nad regionami piekła. Zwana jest panią demonów, ponieważ podaje je pod swoją władzę. Zostaniemy prędzej wysłuchani kiedy udamy się do Maryi, wzywając jej świętego imienia, niż gdybyśmy wzywali imienia Jezusa, naszego Zbawiciela. Wiele rzeczy o które prosimy Boga nie są nam dane, lecz wyproszone u Maryi są nam dane, gdyż ona jest Królową Piekieł. Cała moc jest wam dana na niebie i na ziemi i wszyscy byli posłuszni rozkazowi Maryi, nawet Bóg"

dalej.... Ten sam osobnik trochę później wprowadza do kościoła bardzo dużo obrzędów, świąt, modlitw itd odnoszących się do Maryi, proszenia u Maryi, zawierzania Maryi itd. Kościół nie wszystko ale wiele z tych pomysłów przyjął oraz wprowadził do programu. Stąd mamy wiele modlitw, świąt, mszy itd, odnoszących się bezpośrednio do Maryi.

Piszę o tym dlatego że jest to trochę nie po drodze z Biblią. A co za tym idzie ponownie nie tak jak Bóg przykazał...

"Odpowiedział mu Jezus: <<Ja jestem drogą i prawdą i życiem*
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie
"

J 14:6

"A odpowiadając Jezus rzekł mu: Pójdź precz ode mnie, szatanie !!!
albowiem napisano: Panu Bogu twemu, kłaniać się będziesz, i jemu samemu służyć będziesz
"

Łk 4:8

Nie ma innej drogi do nieba jak nie przez Jezusa. Modlitwy, błagania, proszenia o cokolwiek Maryi są bezcelowe i bezsensowne. Ona nic nie może zrobić. Upada tym samym mit jakiejkolwiek pomocy Maryi państwu Polskiemu które to zostało przecież Maryi zawierzone ;)

Dalej... W kościele często wierni padają na kolana. Zazwyczaj przed kapłanem.
A już zupełnie podczas spożywania opłatka zwanego "Ciałem Chrystusa"...


"Padłem do nóg anioła, aby oddać mu pokłon. A on do mnie powiedział:
Nie czyń tego! Jestem tylko sługą tak jak ty i braci twoich, którzy zachowują świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon
"

Obj 19:10

Klękanie przed aniołem nie było w porządku i jak to sam anioł powiedział - on jest jak człowiek sługą a klękać należy wyłącznie przed Bogiem. A wierni w kościołach ładują na kolana kilka razy dziennie przed księdzem. Wstyd !!!

Idźmy dalej... Wszyscy ogarną !

22 luty 1931 rok. W płockim klasztorze ukazała się siostrze Faustynie Kowalskiej zjawa, która oznajmiła, że jest Jezusem. Następnie pod pretekstem przekazania światu pięknej wieści o Bożym Miłosierdziu, postać kazała jej namalować obraz ze swoją osobą i podała dokładne wskazówki jak miałby on wyglądać.
Zjawa zapewniła: "Obiecuję że dusza, która czcić będzie ten obraz nie zginie". Później zjawa podała treść "koronki do miłosierdzia Bożego".
Tym którzy będą ją odmawiać obiecała dostąpienia łask, takich jak śmierć w stanie łaski uświęcającej i nawrócenie grzeszników. Jezus miał także polecić odmawianie koronki po wejściu do kościoła oraz dziewięć dni przed świętem Miłosierdzia Bożego. - Każdy chrześcijanin nawet ten mało praktykujący doskonale zna tą historię oraz kojarzy obraz o którym w tej historii mowa.
Jest to znany z kościołów w całej nie tylko Polsce ale i na świecie.
Chodzi o obraz z postacią Jezusa ze specyficznym podpisem "Jezu ufam Tobie"

Ale czy aby na pewno tą zjawą był Jezus ???

"Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani"

Mt 6:7

Modlitwy kościelne są bardzo "wylewne" a tego Bóg zakazał ;) Nic sobie z tego nikt nie robi...

a co do obrazu już wspominałem...

"Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego co jest na niebie wysoko, ani tego co jest na ziemi nisko, ani tego co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył(...)

Wj 20,4-5

A teraz pokażcie mi kościół w którym nie ma ani obrazu ani rzeźby tudzież posągu. Wszędzie pełno obrazów przeróżnych, wszędzie pełno figur, posągów, betonowych postaci przedstawiających jak nie świętych to samego Jezusa. Ludzie klękają przy tym, oddają pokłony, modlą się do tego. W końcu służycie im. I to od urodzenia. Chrześcijaństwo ;) Diabeł was omotał i idziecie za nim przekonani że robicie dobrze. Łby tak sprane że nie da się nikomu wskazać prawdziwej drogi. Tak wam sprali głowę że już nawet macie w poważaniu przymierze z Bogiem. Wy macie Nowe Przymierze.


I jeszcze jedno. Myślę że najciekawsze. I założę się że pojęcia nie mieliście i nie macie.

W starożytnym Rzymie termin LUCYFER stosowany był do określenia Gwiazdy Porannej czyli planety Wenus. Planety widocznej nad horyzontem przed wschodem słońca. Słowo było dosłownym tłumaczeniem greckich eosphoros - niosący świt lub phosphoros - niosący światło.
W nomenklaturze chrześcijańskiej to samo imię pojawiło się po raz pierwszy w Biblii po łacińsku.
Znajduje się ono w Księdze Izajasza 14,12. Oryginalny tekst czyli po hebrajsku to słowo występuje jako helel ben szachar. Hehel oznacza planetę Wenus, z kolei ben-szachar to świetlisty syn poranka ;) A teraz uwaga...

"Ja Jezus (...) Jam jest Gwiazda świecąca, poranna"

Apok 22:16

"Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię (...) Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży?"

Hi 38,7

W tym waszym Nowym Testamencie - Jezus jest nazywany 27 razy Synem Bożym

Teraz ogarnijcie kto jeszcze pojawia się, kiedy zostają wezwane Gwiazdy Poranne by wstawić się przed Bogiem :

Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan

Hi 1,6

"O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów!
A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy.
Wstąpię na szczyt obłoków, zrównam się z Najwyższym.
A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści"


Izajasza 14,12-15

Izajasza 14,12-15 było uważane za odniesienie do szatana, który jest upadłym aniołem, także nazywanym Lucyferem. Ma ono związek z pojawieniem się i znikaniem porannej gwiazdy : Wenus.

Najwcześniejsze wersje Biblii werset "O light-bringer, Helel ben Shachar" tłumaczone było (oraz zachowane) jako "Lucyfer, syn jutrzenki"

"Lud pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką i tym którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność"

Mat 4,16

"Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go (Jezusa) niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach"

2P1,19

Dalej ?
 

Mandr4ke

Bywalec
Dołączył
20 Grudzień 2008
Posty
334
Punkty reakcji
56
Miasto
Los Angeles
Hebrajskie słowo ‘serpent’ to ‘nachash’; kiedy je tłumaczymy jako przymiotnik a nie rzeczownik, znaczy ‘świecący’. Serpent jako rzeczownik znaczy WĄŻ

"I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."

Jana 3, 14-15

"I rzekł Pan do Mojżesza: Zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża, i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu "

Liczb 21,9

Czy spożycie owocu z Drzewa Poznania Dobra i Zła reprezentuje tak naprawdę przyjęcie i akceptację innego boga w miejsce Boga Stworzyciela?

"Ale jeżeli zapomnisz Pana, Boga twego, i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to oświadczam wam, że niechybnie zginiecie"

Pwt 8,19

Wróćcie do momentu w którym wąż okłamał Ewę w Edenie...

"NA TO RZEKŁ WĄŻ DO KOBIETY : NA PEWNO NIE UMRZECIE
"

Rdz 3,14

Porównajcie sobie z :

"A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?"

Jana 11,26

Gdy Adam i Ewa okazali Bogu nieposłuszeństwo stwierdzili że są nadzy...

"A on (Adam) odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się"

Rdz 3,10

"Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść?"

Rdz 3,11

Chrześcianie :) Jak to z Wami jest ? "Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz" - tak powiedział Bóg...

Rdz 3,19

Tak mówi Jezus :

Rzekł do niej Jezus: 'Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?

Jana 11

Egipcjanie wielbili TRÓJCĘ Bogów, jednym z nich był Bóg słońca. Egipcjanie wierzyli również w moc ludzkiej ofiary i nieśmiertelność duszy. Cechą religii tej egipskiej była wiara że władza królewska pochodzi od Boga którego imię oznacza słońce. Każdy kolejny faraon był synem Boga, a więc był również Bogiem tylko takim który żyje wśród ludzi... Ironią jest to że obecnie chrześcianie czyli Wy - wielbicie i wierzycie w Jezusa, Syna Bożego... no i w Trójcę ;)... No i w ofiarę z człowieka (śmierć Jezusa na krzyżu)... i w nieśmiertelność duszy...

A więc tym samym (Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie J 11,25) popełniacie ten sam grzech, za który poświęcony był przebłagalny Paschalny baranek. Bóg ukarał Egipcjan właśnie za wiarę i praktykowanie doktryn wyżej wspomnianych.

Teraz wróćcie do momentu gdy pisałem o Lucyferze...

"O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów!"
"A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy"


Do pierwszego - "Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej?" (Jana 6,62)

Do drugiego - "A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy (Jana 3,13)."

Dalej ???

"Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy.
Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.
"

"A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.
A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze.
Ale lud mu odpowiedział: Słyszeliśmy z zakonu, że Chrystus trwa na wieki; jakże więc możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Kimże jest ów Syn Człowieczy?
Na to rzekł im Jezus: Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie.
Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział, i odszedłszy, ukrył się przed nimi"


Jana 12, 32-36


Kończąc chrześcijanie - Jezus umarł na krzyżu czyli stał się ofiarą... Ludzką bo był człowiekiem... Wiecie co Bóg myślał o ofiarach z ludzi ?

"Nie uczynisz tak Panu, Bogu twemu, gdyż czyniły one dla swoich bogów to wszystko, co jest obrzydliwością dla Pana i czego Pan nienawidzi, paląc dla nich w ogniu nawet swoich synów i swoje córki"

Pwt 12,31

"I urządzili miejsce ofiarnicze dla Baala, aby swoich synów palić w ogniu całopalenia dla Baala, czego nie nakazałem, o czym nie mówiłem ani też nie myślałem"

Jer 19,5

"Wznieśli miejsce ofiarne Tofet w Dolinie Ben-Hinnoma, aby spalać w ogniu swoich synów i swoje córki, czego Ja nie nakazałem i co mi nawet na myśl nie przyszło"

Jer 7,31

Bóg ostatecznie dopuścił składanie ofiar ze swoich dzieci jednak ofiary te ofiarowane są DEMONOM

"Składali ofiary demonom, które nie są bogami, Bogom, których ojcowie wasi nie znali, Nowym, które nie dawno się pojawiły"

Pwt 32,17

I już naprawdę kończę... Wiecie dlaczego Bóg zesłał swojego syna na ziemię pod postacią człowieka ?

Wywnioskujcie.

"2 Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś: Jestem bogiem, siedzibę bogów zamieszkuję pośród mórz - a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i za zamysły Boże uważałeś swoje zamysły"


"Rzekłem: Wyście bogami I wy wszyscy jesteście synami Najwyższego,
Lecz jak ludzie pomrzecie I upadniecie jak każdy książę
"

Ps 82,6-7

"Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie i stawać po stronie bezbożnych? "

Ps 82,2


Jakby ktokolwiek z Was wierzący ROTFL wziął i zainteresował się tym w co wierzy zamiast latać do kościoła prać sobie łeb wywnioskował by wyłącznie po przeczytaniu słowa Bożego że światłem z opisu stwarzania świata z Ks Rodzaju był Lucyfer. Lucyfer który zapragnął być jak sam Najwyższy Bóg.
Bóg postanowił zrzucić go na ziemię. Pod postacią człowieczą po to by cierpiał. Już w Edenie namówił do grzechu i akceptacji innego Boga. Ludzie woleli wybrać Lucyfera - węża, szatana - światłość tego świata.

Bóg pozwolił na to. Lucyfer jako Jezus miał ukazać obraz czy dzieci Boże rozpoznają fałszywego Boga o którym tak często ostrzegał, przestrzegał, mówił... Bóg chciał sprawdzić czy ludzie pójdą za innym Bogiem czy będą szukać Swojego Stworzyciela tak jak chciał by szukali. Z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich... Jezus... ... żąda ludzkiego uwielbienia i czczenia go jako Bóg i Zbawca. Oczywiście nazywa się Bogiem w dość subtelny sposób, tak troszkę wymijająco, raz tak raz tak, ale jest to wszystko do wychwycenia dla uważnego badacza i czytelnika Nowego Testamentu.

Wszystko się zgadza. Ostatecznie ma zapanować jedna światowa religia. Pewnie chrześcijaństwo czyli kult Balla.

Księga Jeremiasza - Zakłamanie znawców Prawa

8 Jak możecie mówić: "Jesteśmy mądrzy
i mamy Prawo Pańskie?"

Prawda, lecz w kłamstwo je obróciło
kłamliwe pióro pisarzy.
9 Mędrcy będą zawstydzeni,
zatrwożą się i zostaną pojmani.

Istotnie, odrzucili słowo Pańskie,
a mądrość na co im się przyda?

Czyżby Bóg stwierdzał, że Jego prawo w Starym Testamencie zostało zmanipulowane?


Księga Powtórzonego Prawa

5.2" Pan, Bóg nasz, zawarł z nami przymierze na Horebie. 3 Nie zawarł Pan tego przymierza z ojcami naszymi, lecz z nami, którzy tu dzisiaj wszyscy żyjemy."

Nie zawarł, tego przymierza z ojcami naszymi?

A ja myślałem, że zawarł od obrzezania Abrama? To na górze Synaj był inny Bóg ?

Księga Wyjścia:

6. 2 "Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powiedział mu: «Jam jest Jahwe. Ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale imienia mego, Jahwe, nie objawiłem im.
Elo ;)
 
Do góry