Debata obywateli Europy 2009

Dołączył
14 Styczeń 2009
Posty
10
Punkty reakcji
0
Debata obywateli Europy 2009 (DOE 2009) skupia obywateli ze wszystkich 27 państw członkowskich UE w celu dyskutowania – najpierw między sobą a następnie z decydentami – o najważniejszych wyzwaniach stojących przed UE. DOE 2009 koncentruje się na zagadnieniach, które budzą obecnie – w przedbiegu wyborów do parlamentu europejskiego w 2009r. - największą troskę obywateli UE, poszukując odpowiedzi na pytanie:

„Co UE może zrobić, aby w zglobalizowanym świecie kształtować naszą przyszłość gospodarczą i społeczną?”


W okresie od grudnia 2008 do marca 2009 roku, zapraszamy wszystkich obywateli do wzięcie udziału w debacie on-line i składania propozycji dotyczących naszej przyszłości gospodarczej i społecznej. Propozycje te zostaną następnie przekazane bezpośrednio do debaty wśród obywateli Europy we właściwym kraju jako materiał do przedyskutowania.

Aby przyłączyć się do dyskusji należy zalogować się na stronie: http://www.europejska-debata-obywateli.eu/
zgłosić swoją propozycję, która następnie zostanie poddana debacie.

Za pośrednictwem tej strony mogą Państwo dyskutować z innymi Polkami i Polakami o wszelkich kwestiach społecznych lub gospodarczych. Mogą Państwo dołączyć do trwającej debaty lub rozpocząć własną dyskusję nad nowym aspektem zagadnień społecznych i gospodarczych. Pomysły wyłaniające się w toku dyskusji można przedstawiać w formie konkretnych propozycji – wystarczy je zapisać i zgłosić.
Na stronie pojawiają się także opinie wysuwane przez polskich polityków. Także te wypowiedzi mogą Państwo komentować i oceniać.

W sekcji „Głosuj na propozycje” mogą Państwo oddawać swój głos na dowolną ilość propozycji.
Dziesięć propozycji, które uzyskają największą ilość głosów w czasie debaty on-line, zostanie następnie przedstawionych podczas krajowej debaty live w marcu 2009 r.

Ta bardzo prosta czynność sprawi, że Państwa zdanie ma szansę zostać zauważone w Europie!

W 27 debatach obywateli Europy weźmie udział w sumie 1.500 losowo wybranych obywateli reprezentujących przekrój demograficzny swojego kraju. W Polsce Debata odbędzie się w dniach 14-15 marca 2009 roku w Warszawie. Weźmie w niej udział 100 Polaków.
W okresie od kwietnia do maja 2009 roku zalecenia wypracowane podczas 27 konferencji krajowych zostaną poddane głosowaniu przez wszystkich 1.500 członków. Ostateczna lista zaleceń zostanie ponownie poddana publicznej debacie on - line.

W dniach 10 - 11 maja 2009 w Brukseli odbędzie się szczyt obywateli Europy, w którym weźmie udział 150 uczestników 27 debat krajowych. Obywatele ustalą na nim ostateczny zbiór zaleceń ogólnoeuropejskich oraz przedyskutują je z europejskimi decydentami.

Zalecenia obywateli zostaną także przedyskutowane z nowo wybranymi członkami Parlamentu Europejskiego oraz z opiniotwórcami podczas regionalnych konferencji jesienią 2009 roku.
Za przebieg Debaty Obywateli Europy w Polsce po raz drugi odpowiedzialna jest Fundacja Partners Polska - organizacja pozarządowa non profit, działająca od 1995 roku na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
 
Do góry