"Aktywnie w przyszłość" - szkolenia, staże dla bezrobotnych

M

maniek04

Guest
Projekt 'Aktywnie w przyszłość' oferuje pomoc osobom bezrobotnym z niskim wykształceniem poprzez ciekawe szkolenia z dużą ilością praktyki, staże zawodowe oraz zatrudnienie subsydiowane. Uczestnicy Projektu podniosą swoje kwalifikacje oraz zdobędą doświadczenie zawodowe, adekwatne do własnych potrzeb oraz wymagań pracodawców.

Projekt jest skierowany do 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn), w wieku 18-65 lat, które spełnią następujące warunki w okresie rekrutacji:
- są osobami bezrobotnymi,
- posiadają co najwyżej wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- mieszkają (w rozumieniu KC) na terenach wybranych powiatów województwa opolskiego: brzeskiego, nyskiego lub prudnickiego.

W ramach projektu oferują następujące formy wsparcia:
- blok aktywizacji zawodowej,
- blok szkoleniowy,
- 6-miesięczny płatny staż zawodowy,
- 12-miesięczne zatrudnienie subsydiowane.

Rekrutacja i nabór zgłoszeń do projektu 'Aktywnie w przyszłość' trwać będzie do 15.02.2013 r. w Biurze Projektu w Nysie oraz w punktach informacyjno - rekrutacyjnych: Prudnik, Plac Farny 5/6 i Brzeg, ul. Staromiejska 6/1.

Więcej informacji na stronie: http://aktywniewprzyszlosc.b4ngo.pl/</p>
 
Do góry