dam

  1. A

    Alternatywa dla bezrobotnego licencjata lub magistra..

    Alternatywa dla bezrobotnego magistra lub licencjata. Jak długo chcesz bezskutecznie poszukiwać dla siebie pracy zgodnej z posiadanym wykształceniem ? Czy nie jest już czas pomyśleć o realnie sobie i swojej przyszłości ? Myślałaś /łeś/ już o tym ? Proponujemy przestawienie się na turystykę, jako...
Do góry