Wyniki wyszukiwania

  1. M

    Ruch postępowy

    Przez pierwsze 10 minut ruchu samochód poruszał się ze stałą szybkością 54 km/h a przez następne 20 minut ze stałą szybkością 72 km/h. Narysuj wykres s(t) dla tego samochodu. Oblicz jego średnia szybkość w czasie całego ruchu.
Do góry