boguslaw12's latest activity

 • B
  boguslaw12 odpowiedział(a) w temacie Biblijna epopeja narodu.
  Księga Rodzaju.15,1-5 "Po tych wydarzeniach" Czyli po błogosławionym zwycięstwie nad Kedorlaomera militarną koalicją, i po spotkaniu z...
 • B
  boguslaw12 odpowiedział(a) w temacie Biblijna epopeja narodu.
  Księga Rodzaju 14,22-24 "Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy: " Czyli Abram odpowiedział królowi Sodomy, nieświadomemu...
 • B
  boguslaw12 odpowiedział(a) w temacie Biblijna epopeja narodu.
  Księga Rodzaju 14,15-21 „Potem podzieliwszy swój oddział (z trzystu osiemnastu wypróbowanych ludzi) napadł na nich (militarną koalicję...
 • B
  boguslaw12 odpowiedział(a) w temacie Biblijna epopeja narodu.
  Księga Rodzaju 14,12-14 "Zabrali też Lota, bratanka Abrama, i jego dobytek i odeszli; mieszkał bowiem w Sodomie" Czyli militarna...
 • B
  boguslaw12 odpowiedział(a) w temacie Biblijna epopeja narodu.
  Księga Rodzaju 14,9-11 "mianowicie z Kedorlaomerem, królem Elamu, i Tidalem, królem narodów i Amrafelem, królem Synearu, i Ariochem...
 • B
  boguslaw12 odpowiedział(a) w temacie Biblijna epopeja narodu.
  Księga Rodzaju 14,7-8 "Potem zawrócili i przybyli do En-Miszpad, czyli do Kadesz," Czyli potem zawrócili z El - Paran (Elat) ze...
 • B
  boguslaw12 odpowiedział(a) w temacie Biblijna epopeja narodu.
  Księga Rodzaju 14,5-6 "W czternastym roku wyruszył Kedorlaomer " Czyli w czternastym roku wyruszył Kedorlaomer, król Elamu. Szlakiem...
 • B
  boguslaw12 odpowiedział(a) w temacie Biblijna epopeja narodu.
  Księga Rodzaju 14,1-4 "W czasach Amrafela, króla Synearu, Arioch, król Ellasaru, Kedorlaomera, król Elamu, i Tidal, król narodów,"...
 • B
  boguslaw12 odpowiedział(a) w temacie Biblijna epopeja narodu.
  Księga Rodzaju 13,14-18 "I rzekł Pan " Czyli słowo, dźwięk - nośnik informacji Wszechmogącego do Abrama "po odłączeniu się Lota od...
 • B
  boguslaw12 odpowiedział(a) w temacie Biblijna epopeja narodu.
  Księga Rodzaju 13,6-13 "Lecz cały kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem" Czyli...
 • B
  boguslaw12 odpowiedział(a) w temacie Biblijna epopeja narodu.
  Alegoria o bogaczu i Łazarzu "Był pewien człowiek - rodzaj informacji, bogaty, zasobny w produkty rodzajów informacji, który się...
 • B
  boguslaw12 odpowiedział(a) w temacie Biblijna epopeja narodu.
  Księga Rodzaju 13,1-5 "Wyruszył tedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim" Czyli...
 • B
  boguslaw12 odpowiedział(a) w temacie Biblijna epopeja narodu.
  Księga Rodzaju 12,17-20 "Lecz Pan dotknął faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama" Czyli lecz Wszechmogący...
 • B
  boguslaw12 odpowiedział(a) w temacie Biblijna epopeja narodu.
  Księga Rodzaju 12,14-16 "Gdy Abram przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna" Czyli według percepcji...
 • B
  boguslaw12 odpowiedział(a) w temacie Biblijna epopeja narodu.
  Księga Rodzaju 12,10-13 "Kiedy zaś nastał głód w tym kraju," Czyli wtedy gdy nastał brak żywności w kraju Negeb, który jest na południu...
Do góry