Skocz do zawartości

Witaj!

Zarejestruj się, aby dołączyć do jednej z największych polskich społeczności!

Zdjęcie
- - - - -

Stwórca i Jego Duch oraz dusza żyjąca - człowiek i jego duch


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
403 odpowiedzi w tym temacie

Janusz

Janusz
 • Użytkownicy
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2899 postów
 • PłećMężczyzna

#401 MietekD

MietekD

  Bywalec

 • Użytkownik
 • PipPip
 • 297 postów

Napisano 10 listopad 2018 - 09:32

          Streszczenie Żywota Człowieka który Zmienił Świat

 

           Najwyższy czas  Powrócić  do Pierwotnego Chrześcijaństwa                                                                                                                                                        

                                              Mesjasz czy Bóg ???

 

Oto dowód, że Jezus z Nazaretu był oczekiwanym Mesjaszem:

Jezus przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w Synagodze tak, że byli  zdumieni i pytali: „Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon     i Juda?

 Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?”   I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich:

„ Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być Prorok  lekceważony”       – Ew. Mateusza 13,54 – 57.

 

 Jezus chodząc po Palestynie mówił o sobie, że jest oczekiwanym ze Starego Testamentu  Mesjaszem …     Otwieram Biblię Tysiąclecia i czytam :

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego na Niego niczym gołąb,                                             

a głos z Nieba mówił:

” Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” – Ew. Mateusza 3,16 - 17 i Ew. Marka 1,9 -11 i Ew. Łukasza 3,21- 22 i Ew. Jana 1,31 – 33. 

Wszyscy czterej Ewangeliści wydarzenie to opisali podobnie !!!                              

 

W ten oto właśnie sposób Jezus został przez Boga objawiony światu jako oczekiwany od wieków  Mesjasz!!!

Z tym właśnie  Mesjaszem Bóg zawarł nowe lepsze przymierze, przymierze polegające na tym, że Bóg ustanowił Jezusa Pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi którzy zamieszkują kulę ziemską , aby po swojej śmierci trafili Oni tak jak Jezus do Królestwa Niebiańskiego, wraz z duchem i ciałem.

Fundament pod Nową Religię, czyli pod Chrześcijaństwo został położony około  dwa tysiące lat temu.

 

Są to tak zwane twarde dowody na to, że Jezus był i nadal jest Mesjaszem, czyli wybrańcem Pana Boga z pośród ludzi, a oto następne twarde dowody…

 

 

 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak Poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wiarołomstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich!

Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw za nim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, który jesteś w Niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w Niebie…                 I tak dalej…- Ew. Mateusza 6,7 – 10.

Wygląda na to, że  Mesjasz o imieniu Jezus też się modlił do Boga, Ojca wszystkich ludzi.

 

Dlatego też Jezus nie mógł On być Bogiem, przecież Bóg nie modli się sam do siebie.

Jezus zapytał ich, czyli Apostołów:

A wy za kogo Mnie uważacie?

Odpowiedział mu Szymon Piotr:

 „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł:

Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły Ci tego ciało  i krew, lecz Ojciec mój, który jest w Niebie” – Ew. Mateusza 16,15 – 17.

Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem – Ew. Mateusza 16,20.

 

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że Bóg Usynowił Jezusa z Nazaretu…

 

O nieznanym  czasie przyjścia końca świata Jezus powiedział:

„Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiańscy, tylko sam Bóg Ojciec” – Ew. Mateusza 24,36, także Ewangelista Marek wypowiedź tę zapisał – Ew. Marka 13,32.

 

  Gdyby Jezus był Bogiem to by na pewno wiedział kiedy nastąpi koniec obecnego systemu rzeczy…

 

W innym miejscu Ewangelii Jezus zapytał Apostołów:

„A wy za kogo Mnie uważacie”?

Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjasz”.  

 Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili – Ew. Marka 8,29 – 30.

Pewien młody człowiek zapytał Jezusa:

 

„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne”?                           Jezus mu rzekł:

 

„Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg – Ew.

Marka 10,17 – 18.

 W tym zdarzeniu widzimy jednoznaczną wypowiedź Jezusa, że jest tylko jeden dobry Bóg, a On Jezus jest tylko Mesjaszem, czyli Pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi.

 

Pewnego razu Jezus zapytał swoich uczniów: „ Za kogo uważają Mnie tłumy?” Oni odpowiedzieli: „ Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A  wy za kogo mnie uważacie?”

Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego”.  Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili – Ew. Łukasza 9,18 – 21.

 

W innym miejscu gdy Faryzeusze byli zebrani,  Jezus zadał im takie pytanie:    „Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem?” Odpowiedzieli Mu: „Dawida”. Wtedy rzekł do nich: „Jakżeż więc Dawid natchniony przez Ducha może nazywać  Go Panem, gdy mówi:

Rzekł Bóg do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół  pod stopy Twoje. Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, to jak może być [tylko] jego synem?” I żaden z nich nie mógł Mu odpowiedzieć Ew. Mat. 22,41 -  46 i Ew. Marka 12,35 – 37 i Ew. Łukasza 20,41 – 44;  był to  Salomon którego Żydzi, wyznawcy Starego Testamentu uważali za Mesjasza>

 

 

 Spotkanie Mesjasza !!!

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy Chrystusa – Ewangelia Jana 1,40 – 41.

 

Po Aramejsku tytuł Jezusa brzmi  Mesjasz natomiast po Grecku tytuł Jezusa brzmi Chrystus zaś po Polsku jest to Zbawiciel…

  

Jezus i Samarytanka.     

Rzekła do Jezusa Samarytanka:

„Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem.  A kiedy On przyjdzie, objawi

 

 

nam wszystko”.

Powiedział do niej Jezus: „Jestem nim Ja, który z tobą rozmawiam” – Ewangelia  Jana 4,25 – 26.

 

 

Z Ewangelii, czyli z Dobrej Nowiny dowiedzieliśmy się, że:

 

Ochrzczony Jezus, prorok z Nazaretu, po wyjściu z rzeki Jordan został natychmiast Usynowiony przez Pana Boga i dzięki temu uzyskał On tytuł i władzę  Mesjasza - [Zbawiciela] wszystkich ludzi zamieszkujących kulę ziemską.

Mesjasz z Nazaretu dał dobry przykład swoim wyznawcom, że też Zmartwychwstaną jeżeli będą krzewić słowo Boże oraz wypełniać je.

 

A wśród słuchających Jezusa tłumów odezwały się głosy: „ Ten prawdziwie jest Prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. „ Ale - mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei?  Czyż pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził                  z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?” – Ewangelia Jana 7, 40 - 42

 

Ewangelista Jan tak podsumował naukę Mesjasza z Nazaretu:

 

 - Każdy kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził;

i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, które życie od Niego otrzymał.

Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat - Pierwszy List św. Jana Apostoła  5,1 – 4.           

 

Powyższy Jan autor Pierwszego Listu jest także współautorem „Ewangelii według świętego Jana”.

                                  Kłamstwa prawdą zwyciężaj !!!

    Jest to na podstawie Biblii Tysiąclecia „ Uniwersalne Chrześcijaństwo „

 

 - Ot i wszystko, przecież Ewangelia to nie są bajki dowolnie interpretowane -

    Piastów  07.09.2017r. Mieczysław Dębski     11.01.2018 roku tekst poprawiono, także 08 listopada 2018 roku powyższy tekst poprawiono !!!

                                                                            Mieczysław Dębski

                                                    

                                                                                                         


 • 0

#402 MietekD

MietekD

  Bywalec

 • Użytkownik
 • PipPip
 • 297 postów

Napisano 13 listopad 2018 - 11:17

                                              Duch Święty

W Polsce świętuje się pogańskie święto Trzech Króli, ale nie świętuje się Święta „Zesłanie Ducha Świętego”, bez którego działalności nie byłoby Chrześcijaństwa Utworzonego przez Mesjasza z Nazaretu.

FILIOQUE – (łac., i Syna), dodatek do Chrześcijańskiego Wyznania Wiary w Kościele zachodnim.                                                                                                                                                                        Jest to dogmat głoszący, że Duch Święty „od Ojca i Syna pochodzi”; nie akceptowany w Kościołach wschodnich.                                          Dogmat FILIOQUE jest to tak zwane Credo Nicejskie.                                 Przez to jedno słowo w roku 1054 doszło do schizmy kościoła wschodniego.                                                         Kościół wschodni określa pochodzenie Ducha Świętego „od Ojca przez Syna” – a Patre per Filium.

Duch Święty przez którego różne zrozumienie podzieliło się pierwotne chrześcijaństwo – to kim, lub czym On jest i dlaczego On nie ma swojego Święta?

W Biblii Duch Święty występuje też pod nazwą:

 

Duch Boży – Duch Prawdy – Wspomożyciel oraz  znajdujemy Go w Biblii  pod nazwą  Duch, pisany z dużej litery.

Dowiadujemy się też z Biblii, że Duch Święty jest nierozerwalnie związany z Bogiem.

Duch Święty jest posłannikiem naszego Boga Ojca niebiańskiego i stanowi dla nas szczególny dar.                                                                                                           

Mesjasz z Nazaretu o Duchu Świętym  powiedział:  Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.  Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od samego początku” – Ewangelia Jana 15,26 – 27.Duch jak sama nazwa wskazuje jest niewidzialny, ale  można widzieć Jego działalność oraz odczuwać wpływ na ludzi  jednocześnie w różnych

 

miejscach. Wiemy to z własnych obserwacji  i doświadczeń oraz z przekazów biblijnych.

Człowiek gdy się rodzi to otrzymuje od Boga ducha dla niego przeznaczonego – Ks. Jeremiasza 1,5.                                            Jest to zgodne ze słowami Pana Boga który powiedział w Księdze Rodzaju do istot niebiańskich:                                                                                                             „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz i na Nasze podobieństwo.”

Słowa te mógł też wypowiedzieć Bóg sam do siebie, ponieważ nie ma Boga nad Boga.

 W Biblii słowo Bogowie = Bóg.

Wiemy też z Biblii, że dusza to żyjący i czujący człowiek.

Z Biblii też wiemy, że Biblię napisało około 40-tu natchnionych mężczyzn, natchnionych za sprawą Ducha Świętego.

Jednakże w Biblii słowo duch jest pisane z małej lub też dużej litery, co niejednokrotnie  powoduje, że czytający Biblię ma mętlik w głowie.

Ponieważ w wielu miejscach jest nie wiadomo, czy chodzi autorowi o Ducha Bożego, czy też może chodzi autorowi o ducha którego człowiek otrzymał od Boga w momencie narodzin.

 

Jezus przed swoim odejściem do Boga Ojca pocieszał swoich uczniów mówiąc:

„ Kiedy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Nie będzie bowiem mówił od siebie, ale będzie mówił co usłyszy od Boga i objawi wam to, co ma nastąpić” – Ewangelia  Jana 16,13.

Jest to zgodne z wcześniejszymi słowami Jezusa, a było to tak:

 Jezus oznajmił obecnym w Świątyni Jerozolimskiej:

 „Moja nauka nie pochodzi ode Mnie, ale od Tego, który Mnie posłał” –

Ewangelia Jana 7,16.

 

Duch Święty objawia Nam wiedzę o Bogu i o Jego Prawach, oczywiście przez natchnionych przez Boga ludzi.

Ludzi, czyli przez Proroków oraz przez Mesjasza z Nazaretu zwanego Jezusem, wysłanych na Ziemię przez Pana Boga.

Wszyscy Oni mieli jedno zadanie.

Zadanie ich polegało na ukazaniu praw Bożych, które to prawa każdy mieszkaniec Ziemi ma obowiązek poznać oraz je  przestrzegać, jest to wymóg Mesjasza z Nazaretu.                                                                                                                                    Nie uzyskamy zbawienia, jeśli nie poznamy tych praw i nie będziemy ich

stosować na co dzień.

Kiedy otrzymujemy wiedzę przez objawienie od Ducha Świętego, to czujemy jak Duch Boży przemawia w naszych myślach i w naszych sercach i czujemy w sobie płomień prawdy.

Ponadto Duch Święty oczyszcza, czyli uświęca nas, aby przygotować nas do przebywania w obecności  Boga.

Czym jest dar Ducha Świętego?

Dar Ducha Świętego jest przywilejem, jest to przywilej dawany ludziom, którzy pokładają swą wiarę w Bogu oraz w Mesjaszu z Nazaretu. Dary duchowe są święte, lecz nie wszyscy ludzie dostają każdy dar.                                                                           Jedni dostają na przykład ten dar, a drudzy dostają inny dar, aby wszyscy ludzie z tych darów korzystali.

Nasze dary powinny być używane dla dzieła budowania królestwa Bożego i dla wzmacniania naszej wiary w Boga.

Ten niebiański posłannik objawia ludziom wiedzę o Bogu oraz o Jego prawach. Raczej nie uzyskamy Zbawienia, jeżeli nie poznamy tych Uniwersalnych praw, aby stosować te prawa w życiu codziennym,  poprzez moc Ducha Świętego. 

 

Mesjasz z Nazaretu w swojej Ewangelii, [w Dobrej Nowinie], wielokrotnie podkreślał, że każdy grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest grzechem śmiertelnym.

Aby uniknąć grzechu przeciwko Duchowi Świętemu to należy poznać minimum  trzy wiersze z Ewangelii i stosować te wskazania w życiu codziennym:

 

„Każdy kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, narodził się z Boga i każdy, kto miłuje Tego, który dał życie, miłuje też tego, który życie od Niego otrzymał.

Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania.

Miłość względem Boga polega bowiem na przestrzeganiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie” - Pierwszy List Jana 5,1 – 3.

 

            - Potęgę Pana Boga można porównać tylko z potęgą Kosmosu.-                                                    

- 08 lutego 2012 roku powyższy tekst napisałem  zaś 03.04.2013 roku ten tekst uzupełniłem oraz 11.11.2018 roku powyższy tekst poprawiłem.                                            

                                                                                            Mieczysław Dębski

 

 

 

 

 

 


                                 ZASADY WIARY

 

  PRZED PRAWDĄ ZAWARTĄ W BIBLII NIE UCIEKNIESZ…

 

Po  wygnaniu moich synów z Polski do Italii zacząłem czytać Biblię !!!    Wam zaś przekazuję następującą mądrość:

 

Czytajcie Biblię ze zrozumieniem i zostańcie prawdziwymi Chrześcijanami, a dowiecie się, że Mesjasz z Nazaretu to był Wielki Reformator z woli Pana Boga(Jeżeli poznacie poniższą prawdę, to po swojej śmierci nie odważycie się Panu Bogu  wciskać kit, że Was oszukano.)

 

Aby zrozumieć Biblię to trzeba wykreślić pierwszy i drugi rozdział            z Ewangelii Mateusza, ponieważ rozdziały te zostały Mu dopisane przez fałszerzy Biblii…

Chodzi tu o Pedofilię, której kategorycznie zakazał Mesjasz z Nazaretu, uznał On taki postępek za grzech ciężki, którego konsekwencje będą straszne.

    Trzej Ewangeliści tę kwestię w swoich Ewangeliach zapisali: Ewangelista Mateusz 18,5 - 9 i Ewangelista Marek 9,42 – 49 i Ewangelista Łukasz 17,1- 2…

Jest wykluczone, aby Ewangelista Mateusz napisał rozdział Pierwszy                     i rozdział Drugi, jeśli najpierw przeczytamy wiersze od 5 do 9 w rozdziale 18-tym z Ewangelii Mateusza.

 

Otwieram Ewangelię Łukasza 2,21 – 22 i czytam:

Kiedy minęło osiem dni, chłopca obrzezano i nadano Mu imię Jezus, które wskazał anioł, jeszcze przed Jego poczęciem.

Gdy nadeszły dni ich oczyszczenia przewidziane przez Prawo Mojżesza, Maria z dzieckiem udała się do Jerozolimy, aby Je ofiarować Bogu.

 

Księga Kapłańska 12,3 – 4 wszystko nam wyjaśnia:

A w ósmym dniu zostanie obrzezane ciało jego napletka.

Przez dalsze trzydzieści trzy dni pozostanie ona we krwi oczyszczenia. Nie może dotknąć niczego świętego i nie może wejść do świętego miejsca, dopóki nie dopełnią się dni jej oczyszczenia.

W Księdze Powtórzonego Prawa 22,23 – 25 i 22,27:

 

 

Jeśli dziewczynę będącą dziewicą, zaręczoną z mężczyzną, spotka                         w mieście jakiś mężczyzna i będzie z nią obcował, to ich oboje wyprowadzicie do bramy tego miasta i umrą – dziewczyna dlatego, że nie krzyczała w mieście, a mężczyzna dlatego, że upokorzył żonę swojego bliźniego.

Tak usuniesz spośród siebie zło Izraelu.

Jeśli jednak mężczyzna spotkał zaręczoną dziewczynę na polu                                  i mężczyzna ten chwycił ją i z nią obcował, umrze sam.

Spotkał ją bowiem na polu. Zaręczona dziewczyna krzyczała, lecz nie było nikogo, by ją wyratować.

 

Bezpłodność u Izraelitów uchodziła za karę Bożą i za hańbę w oczach ludzi.

W Ewangelii Łukasza 1,25 Elżbieta żona Zachariasza gdy stała się brzemienna to powiedziała:

„Tak mi uczynił Bóg w tych dniach, wejrzał bowiem na mnie i zdjął ze mnie moją hańbę w oczach ludzi”.

 

Aby to zrozumieć i wyciągnąć prawidłowe wnioski, to należy przeczytać:

Księgę Wyjścia 23,25 – 26:

Będziecie oddawać cześć Panu Bogu waszemu, a On będzie błogosławił wasz chleb i waszą wodę.

 Oddalę od was wszelką chorobę. Żadna wasza kobieta nie będzie miała przedwczesnego porodu i żadna nie będzie bezpłodna.

 

Księga Rodzaju 30,22 – 24 poucza nas:

W końcu Bóg zlitował się nad Rachelą; wysłuchał ją Bóg i otworzył jej łono.

Gdy więc poczęła i urodziła syna, rzekła: „Zdjął Bóg ze mnie hańbę”! Dając mu zaś imię Józef westchnęła: „Oby Bóg dał mi jeszcze jednego syna”.

Czytając powyższe Księgi dowiedzieliśmy się, że w Izraelu kobieta bezpłodna, lub mająca tylko jedno dziecko, to była postrzegana jako przeklęta, przez Pana Boga.

Po przeczytaniu powyższego tekstu zastanawiamy się, czy Maria, matka Jezusa urodziła też inne dzieci ???

 

 

   ABY URATOWAĆ CHRZEŚCIJAŃSTWO  przed zanikiem, to należy  powrócić do pierwotnego chrześcijaństwa z czasów MESJASZA,  zwanego JEZUSEM                       z Nazaretu…

- Czy możliwe jest zjednoczenie się skłóconych ze sobą chrześcijan poprzez powrót do Chrześcijaństwa z Pierwszego wieku naszej Ery?

 

Tak, jest to możliwe, zaś powrót do chrześcijaństwa z pierwszego wieku naszej Ery automatycznie odrzuci bajki o Świętej Trójcy oraz bajki            o pannie Maryi zawsze dziewicy… Przecież Bóg nakazał ludziom się rozmnażać – Księga Rodzaju 1,28.

Aby ludzkość zasiedlała kulę ziemską, to rodzice powinni mieć minimum troje dzieci, a nie jedno dziecko, jak to nauczają kapłani od wartości tak zwanych chrześcijańskich……. Pamiętajmy też o wielkiej tragedii wyspy Wielkanocnej, gdzie nastąpiło przeludnienie ///                                      Ludy świata poznawajcie Boga Prawdziwego!!!                                                   Niech Apostoł Pana Boga: Duch Święty - niech na zawsze będzie z Nami Wszystkimi !!!

 

W roku 966 władca Polan Mieszko I przyjął wraz z  ówczesną elitą Chrzest.

Oznaczało to, że państwo polskie dołączyło do chrześcijańskiej Europy.

W tym miejscu należy podkreślić, że ówczesne państwa chrześcijańskie Europy były dość podobne pod względem zasad wyznawanej religii chrześcijańskiej.

Nieco później, to jest w roku 1054 papież Leon IX ogłosił dogmat, że Duch Święty pochodzi od Boga oraz od Mesjasza z Nazaretu zwanego Jezusem.

Dogmatowi temu sprzeciwił się patriarcha kościoła w Konstantynopolu Michał Cerulariusz, który podtrzymał ówczesną naukę chrześcijańską, że Duch Święty pochodzi tylko od Boga Ojca, zaś poprzez Mesjasza                         z Nazaretu zwanego Jezusem trafił do wielu ludów ówczesnego świata…                              

 Cerulariusz został za to ekskomunikowany przez papieża Leona IX.

Ten błędny dogmat, który jest niezgodny z Ewangelią spowodował, że wiele kościołów chrześcijańskich leżących na wschód od Rzymu odłączyło się od chrześcijańskiej nauki głoszonej przez Watykan…

 

W Ewangelii zaś jest napisane, że Mesjasz z Nazaretu powiedział:

„A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On

 

was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” – Ew. Jana 14,26.

 

Mesjasz z Nazaretu: „Raz zwał Siebie Synem Człowieczym, innym zaś razem zwał Siebie Synem Bożym.”                                                                                           Według Biblii jest On Pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi – Pierwszy list do Tymoteusza 2,3 – 7…

 

Nie przeszkodziło to jednak kościołowi zachodniemu z siedzibą                w Watykanie, aby papieża Leona IX ogłosić świętym, chociaż to papież Leon IX skłócił  chrześcijaństwo swoim nieprzemyślanym dogmatem.

 

Drugi dogmat, który jeszcze bardziej poróżnił kościoły chrześcijańskie został ogłoszony 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX.

Dogmat ten nakazuje wierzyć w „Niepokalane Poczęcie Maryi Panny.” Ewangelia zaś nie podaje żadnych danych na temat rodziców matki Jezusa.

 

Trzeci dogmat, który jeszcze bardziej utwardził podziały w kościołach chrześcijańskich został ogłoszony w roku 1950 przez papieża Piusa XII. Dogmat ten nakazuje wierzyć w „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, wraz z duchem i ciałem.”

 Dogmat ten jest nie do przyjęcia przez pozostałe kościoły chrześcijańskie,

ponieważ Ewangelia na ten temat milczy.

 

 

              ZASADY WIARY prawdziwych  chrześcijan !!!

 

1.                Chrześcijanie wierzą w Boga  - Wiecznego Ojca i wierzą także w Mesjasza zwanego Jezusem – który jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi oraz wierzą    w Ducha Świętego: który jest Apostołem Pana Boga – poprzez którego powstał świat i ludzie…

 

2.                Chrześcijanie wierzą, że ludzie zostaną ukarani  za swe własne grzechy,                  a nie za grzech pierworodny Adama.

 

3.                Chrześcijanie wierzą, że Biblia jest słowem Bożym, o ile jest poprawnie przetłumaczona.

 

4.                Chrześcijanie wierzą w poprawność organizacji, jaka istniała we wczesnym

 

Kościele Jezusa Mesjasza, tj. organizacji z apostołami, prorokami, starszymi oraz ewangelistami.

 

 

5.        Chrześcijanie wierzą we wszystko, co Bóg objawił, we wszystko co teraz objawia i wierzą także , że objawi On jeszcze wiele wielkich i doniosłych rzeczy       w odniesieniu do Królestwa Bożego.

 

6.     Chrześcijanie wierzą, że przez zadośćuczynienie Mesjasza z Nazaretu cała ludzkość, przestrzegając praw i obrzędów Ewangelii, może dostąpić zbawienia.

 

7.       Chrześcijanie to ludzie prawi którzy: przestrzegają, szanują i popierają Prawo.                                                                                                                                                                                                                                             Chrześcijanie są posłuszni królom, prezydentom, władcom i rządom, o ile te wyżej  wymienione podmioty władzy też  nie łamią Prawa.

 

8.      Chrześcijanie wierzą w uczciwość, wierność, cnotę, dobrą wolę, szlachetność   i dobroczynność wobec wszystkich ludzi.

Wszystko co jest cnotą, zaletą, uznane za dobre czy godne pochwały staje się celem prawdziwych chrześcijan.

 

Prorok Izajasz to wszystko przepowiedział:

„Oto mój sługa którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie.    On przyniesie narodom sprawiedliwość.

Sprawię, że Duch mój na nim spocznie. 

Tak mówi prawdziwy Bóg, który stworzył i rozpiął niebo i rozszerzył  ziemię wraz                                                                                    z jej plonami.

Dał ludziom na niej dech ożywczy i ducha tym którzy po niej chodzą.

 Ja któremu na imię Jahwe, mówi Bóg, chwały mojej nie odstąpię innemu, ani czci mojej bożkom. Zawrócą, bardzo się zawstydzą Ci, którzy pokładają ufność              w rzeźbionych  wizerunkach, którzy mówią do odlanych posągów”:

„Jesteście naszymi bogami” – Księga Izajasza 42,1 i 5 i 8 i 17...

 ------- powyższy tekst uzupełniono o Proroctwa Izajasza -------

 

Prorok Izajasz urodził się około 765 roku przed Chrystusem.

- Był On Prorokiem i teologiem jedynego, prawdziwego, najświętszego Boga - Jahwe…

Był On i jest obecnie  przeświadczony o Bożej świętości i sprawiedliwości, albowiem tacy wielcy Prorocy jak On weszli i nadal wchodzą do Królestwa  Boga.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy Bóg jest Pedofilem???

Żadną miarą !!!

13-nastoletnią Żydówkę o imieniu Miriam przed ukamienowaniem jej u bram miasta,

 

za to, że zaszła w ciążę z  niewiadomym mężczyzną, to uratował Ją przed tą                                                                 

haniebną śmiercią Jej wujek Zachariasz – był to Faryzejski Kapłan.                         Przeczytaj Ewangelię Łukasza rozdział Pierwszy i rozdział Drugi, a dowiesz się, że

Maria zaszła w ciążę przed zamieszkaniem ze swoim poślubionym mężem Józefem. Jednak nie mogła Ona zamieszkać ze swoim poślubionym mężem ponieważ nie skończyła jeszcze 15-tu lat.

 

Marię i Józefa zaślubili ze sobą Ich rodzice, taki był obyczaj w Izraelu około             2 tysiące lat temu, że niepełnoletnim dzieciom udzielano ślubu , za zgodą ich  rodziców.

Ślub był ważny, lecz panna młoda dopiero po skończeniu 15-tu lat mogła zamieszkać ze swoim poślubionym mężem.

 

W Ewangelii Łukasza rozdział Pierwszy, a w wierszu 36 anioł powiedział do Maryi:     „A oto również krewna Twoja Elżbieta, poczęła w swojej starości syna” – była to żona Zachariasza…….

Zachariasz zaś był kapłanem w ósmym oddziale Abiasza i na zmianę z innymi oddziałami kapłanów oddział ten pełnił służbę w Świątyni Jerozolimskiej – Ew. Łukasza rozdział Pierwszy.

Warto wiedzieć, że młode Żydówki mogły zamieszkać ze swoimi poślubionymi mężami dopiero po skończeniu 15-nastu lat, bo tak nakazywało Prawo (Zakon) – Prawo ustanowione przez Mojżesza.

W czasach Jezusa, to rodzice poślubiali ze sobą kilkuletnie dzieci i w ich imieniu zawierali pełnoprawne  małżeństwa.

 

- Okazuje się, że warto czytać Biblię aby poznać prawdę –

 Mieczysław Dębski           2014 rok                     prześlij dalej !!!

                                                                                                                           

Polacy !!!

Nie zbudujemy Normalnego Państwa Polskiego bez powrotu do Prawdziwego Chrześcijaństwa … Powyższy tekst poprawiono 11.11.2016 roku .                                                      Także poprawiono tekst 11.11.2018 roku.      Mieczysław Dębski

 

           Mesjasz z Nazaretu budował Uniwersalne Chrześcijaństwo

                             A co Mu wyszło, osądźcie Sami ???      

                                                                                   Mieczysław Dębski


 • 0

#403 MietekD

MietekD

  Bywalec

 • Użytkownik
 • PipPip
 • 297 postów

Napisano 03 luty 2019 - 13:56

                                                                      Tekst poniższy poprawiłem ....

.

                                                             

                                         Mesjasz czy Bóg ???

 

          Streszczenie Żywota Człowieka który Zmienił Świat

              Najwyższy czas  Powrócić  do Pierwotnego Chrześcijaństwa                                                                                                                                                        

Oto dowód, że Jezus z Nazaretu był oczekiwanym Mesjaszem:

Jezus przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w Synagodze tak, że byli  zdumieni i pytali: „Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda?

 Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?”   I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich:

„ Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być Prorok  lekceważony”       – Ew. Mateusza 13,54 – 57.

 

 Jezus chodząc po Palestynie mówił o sobie, że jest oczekiwanym ze Starego Testamentu  Mesjaszem …     Otwieram Biblię Tysiąclecia i czytam :

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego na Niego niczym gołąb,                                             

a głos z Nieba mówił:

” Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” – Ew. Mateusza 3,16 - 17 i Ew. Marka 1,9 -11 i Ew. Łukasza 3,21- 22 i Ew. Jana 1,31 – 33. 

Wszyscy czterej Ewangeliści wydarzenie to opisali podobnie !!!                              

 

W ten oto właśnie sposób Jezus został przez Boga objawiony światu jako oczekiwany od wieków  Mesjasz!!!

Z tym właśnie  Mesjaszem Bóg zawarł nowe lepsze przymierze, przymierze polegające na tym, że Bóg ustanowił Jezusa Pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi którzy zamieszkują kulę ziemską , aby po swojej śmierci trafili Oni tak jak Jezus do Królestwa Niebiańskiego, wraz z duchem i ciałem.

Fundament pod Nową Religię, czyli pod Chrześcijaństwo został położony około  dwa tysiące lat temu.

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak Poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wiarołomstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich!

Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw za nim Go poprosicie.

Są to tak zwane twarde dowody na to, że Jezus był i nadal jest Mesjaszem, czyli wybrańcem Pana Boga z pośród ludzi. A oto następne twarde dowody…

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak Poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wiarołomstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich!

Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, który jesteś w Niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w Niebie…                 I tak dalej…- Ew. Mateusza 6,7 – 10.

Wygląda na to, że  Mesjasz o imieniu Jezus też się modlił do Pana Boga, Ojca wszystkich ludzi.

 

Dlatego też Jezus nie mógł On być Bogiem, przecież Bóg nie jest próżny i nie  modli się sam do siebie. Jezus zapytał ich, czyli Apostołów:

A wy za kogo Mnie uważacie?

Odpowiedział mu Szymon Piotr:

 „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł:

Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły Ci tego ciało  i krew, lecz Ojciec mój, który jest w Niebie” – Ew. Mateusza 16,15 – 17.

Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem – Ew. Mateusza 16,20.

 

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że Bóg Usynowił Jezusa z Nazaretu…

 

O nieznanym  czasie przyjścia końca świata Jezus powiedział:

„Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiańscy, tylko sam Bóg Ojciec” – Ew. Mateusza 24,36, także Ewangelista Marek wypowiedź tę zapisał – Ew. Marka 13,32.

 Gdyby Jezus był Bogiem to by na pewno wiedział kiedy nastąpi koniec obecnego systemu rzeczy…

 

W innym miejscu Ewangelii Jezus zapytał Apostołów: „ A wy za kogo Mnie uważacie” ? Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjasz”.                                                                                                                                                                                                                         

 Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili – Ew. Marka 8,29 – 30.

Pewien młody człowiek zapytał Jezusa:

„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne”?                           Jezus mu rzekł:

„Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg – Ew.

 

 

Marka 10,17 – 18.

 Ta wypowiedź Mesjasza świadczy o tym, że jest tylko jeden dobry Bóg, a On Jezus jest tylko Mesjaszem, czyli Pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi.

Pierwszy List do Tymoteusza 1 – 7.

 

Pewnego razu Jezus zapytał swoich uczniów: „ Za kogo uważają Mnie tłumy?” Oni odpowiedzieli: „ Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A  wy za kogo mnie uważacie?”

Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego”.  Wtedy surowo im przykazał              i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili – Ew. Łukasza 9,18 – 21.

 

W innym miejscu gdy Faryzeusze byli zebrani,  Jezus zadał im takie pytanie:    „Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem?” Odpowiedzieli Mu:           „Dawida”. Wtedy rzekł do nich: „Jakżeż więc Dawid natchniony przez Ducha może nazywać  Go Panem, gdy mówi:

Rzekł Bóg do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół  pod stopy Twoje. Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, to jak może być [tylko] jego synem?” I żaden z nich nie mógł Mu odpowiedzieć Ew. Mat. 22,41 -  46 i Ew. Marka 12,35 – 37 i Ew. Łukasza 20,41 – 44;  był to  Salomon którego Żydzi, wyznawcy Starego Testamentu uważali za Mesjasza>

 

 

 Spotkanie Mesjasza !!!

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy Chrystusa – Ewangelia Jana 1,40 – 41.

 

Po Aramejsku tytuł Jezusa brzmi  Mesjasz natomiast po Grecku tytuł Jezusa brzmi Chrystus zaś po Polsku jest to Zbawiciel…

  

Jezus i Samarytanka.     

Rzekła do Jezusa Samarytanka:

„Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem.  A kiedy On przyjdzie, objawi

nam wszystko”.

Powiedział do niej Jezus: „Jestem nim Ja, który z tobą rozmawiam”

 

Ewangelia  Jana 4,25 – 26.

 

 

Z Ewangelii, czyli z Dobrej Nowiny dowiedzieliśmy się, że:

 

Ochrzczony Jezus, Prorok z Nazaretu, po wyjściu z rzeki Jordan został

natychmiast Usynowiony przez Pana Boga i dzięki temu uzyskał On tytuł          i władzę  Mesjasza - [Zbawiciela] wszystkich ludzi zamieszkujących kulę ziemską.

Mesjasz z Nazaretu dał dobry przykład swoim wyznawcom, że też Zmartwychwstaną jeżeli będą krzewić słowo Boże oraz wypełniać je.

 

A wśród słuchających Jezusa tłumów odezwały się głosy: „ Ten prawdziwie jest Prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. „ Ale - mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei?  Czyż pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził                  z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?” – Ewangelia Jana 7, 40 – 42.

 

Ewangelista Jan tak podsumował naukę Mesjasza z Nazaretu:

 

 - Każdy kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził;

i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, które życie od Niego otrzymał.

Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat - Pierwszy List św. Jana Apostoła  5,1 – 4.           

 

Powyższy Jan autor Pierwszego Listu jest także współautorem „Ewangelii według świętego Jana”.

                                  Kłamstwa prawdą zwyciężaj !!!

    Tak wygląda na podstawie Biblii Tysiąclecia „ Uniwersalne Chrześcijaństwo „

 

 - Ot i wszystko, przecież Ewangelia to nie są bajki dowolnie interpretowane -

  Piastów 07.09.2017 roku ten tekst napisałem  -  30.01.2019roku powyższy  tekst poprawiłem.                                              Mieczysław Dębski

                                                    

                                                                                                         

 

                            


                                                              Tekst poniższy poprawiłem

 

 

                                              Duch Święty

W Polsce świętuje się pogańskie święto  Trzech Króli, ale nie świętuje się święta „Zesłania Ducha Świętego”, bez którego działalności nie byłoby Chrześcijaństwa Utworzonego przez Mesjasza z Nazaretu.

FILIOQUE – (łac.,i Syna), dodatek do Chrześcijańskiego Wyznanie Wiary w Kościele zachodnim. Jest to dogmat głoszący, że Duch Święty „od Ojca i Syna pochodzi”; nie akceptowany w Kościołach wschodnich.

Dogmat FILIOQUE jest to tak zwane Credo Nicejskie.

Przez to jedno słowo w roku 1054 doszło do schizmy kościoła wschodniego. Kościół wschodni określa pochodzenie Ducha Świętego „od Ojca przez Syna” – a Patre per Filium.

Duch Święty przez którego różne zrozumienie podzieliło się pierwotne chrześcijaństwo – to kim, lub czym On jest i dlaczego On nie ma swojego Święta?

W Biblii Duch Święty występuje też pod nazwą:

Duch Boży – Duch Prawdy – Wspomożyciel oraz  znajdujemy Go w Biblii  pod nazwą  Duch, pisany z dużej litery.

Dowiadujemy się też z Biblii, że Duch Święty jest nierozerwalnie związany           z Bogiem.

Duch Święty jest posłannikiem naszego Boga Ojca niebiańskiego i stanowi dla nas szczególny dar.                                                                                                           

Mesjasz z Nazaretu o Duchu Świętym  powiedział:                                                          Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.                                                                                                         Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od samego początku” – Ewangelia Jana 15,26 – 27.Duch jak sama nazwa wskazuje jest niewidzialny, ale  można widzieć Jego działalność oraz odczuwać wpływ na ludzi  jednocześnie w różnych miejscach. Wiemy to z własnych obserwacji  i doświadczeń oraz z przekazów biblijnych.

Człowiek gdy się rodzi to otrzymuje od Boga ducha dla niego przeznaczonego – Ks. Jeremiasza 1,5.                                                                                                                        Jest to zgodne ze słowami Pana Boga który powiedział w Księdze Rodzaju do istot niebiańskich:                                                                                                             „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz i na Nasze podobieństwo.”

Słowa te mógł też wypowiedzieć Bóg sam do siebie, ponieważ nie ma Boga nad Boga.

 W Biblii słowo Bogowie = Bóg.

Wiemy też z Biblii, że dusza to żyjący i czujący człowiek.

Z Biblii też wiemy, że Biblię napisało około 40-tu natchnionych mężczyzn, natchnionych za sprawą Ducha Świętego.

Jednakże w Biblii słowo duch jest pisane z małej lub też dużej litery, co niejednokrotnie  powoduje, że czytający Biblię ma mętlik w głowie.

Ponieważ w wielu miejscach jest nie wiadomo, czy chodzi autorowi o Ducha Bożego, czy też może chodzi autorowi o ducha którego człowiek otrzymał od Boga w momencie narodzin.

Jezus przed swoim odejściem do Boga Ojca pocieszał swoich uczniów mówiąc:

„ Kiedy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Nie będzie bowiem mówił od siebie, ale będzie mówił co usłyszy od Boga i objawi wam to, co ma nastąpić” – Ewangelia  Jana 16,13.

Jest to zgodne z wcześniejszymi słowami Jezusa, a było to tak:

 Jezus oznajmił obecnym w Świątyni Jerozolimskiej:

 „Moja nauka nie pochodzi ode Mnie, ale od Tego, który Mnie posłał” –

Ewangelia Jana 7,16.

Duch Święty objawia Nam wiedzę o Bogu i o Jego Prawach, oczywiście przez natchnionych przez Boga ludzi.

Ludzi, czyli przez Proroków oraz przez Mesjasza z Nazaretu zwanego Jezusem, wysłanych na Ziemię przez Pana Boga.

Wszyscy Oni mieli jedno zadanie.

Zadanie ich polegało na ukazaniu praw Bożych, które to prawa każdy mieszkaniec Ziemi ma obowiązek poznać oraz je  przestrzegać, jest to wymóg Mesjasza z Nazaretu.                                                                                                                          Nie uzyskamy zbawienia, jeśli nie poznamy tych praw i nie będziemy ich

stosować na co dzień.

 Kiedy otrzymujemy wiedzę przez objawienie od Ducha Świętego, to czujemy jak Duch Boży przemawia w naszych myślach i w naszych sercach i czujemy      w sobie płomień prawdy.

Ponadto Duch Święty oczyszcza, czyli uświęca nas, aby przygotować nas do przebywania w obecności  Boga.

Czym jest dar Ducha Świętego?

Dar Ducha Świętego jest przywilejem, jest to przywilej dawany ludziom, którzy pokładają swą wiarę w Bogu oraz w Mesjaszu z Nazaretu. Dary duchowe są święte, lecz nie wszyscy ludzie dostają każdy dar.                                               Jedni dostają na przykład ten dar, a drudzy dostają inny dar, aby wszyscy ludzie z tych darów korzystali.

Nasze dary powinny być używane dla dzieła budowania królestwa Bożego i dla wzmacniania naszej wiary w Boga.

Apostoł Pana Boga - Duch Święty - jest Niebiańskim Posłannikiem który  objawia ludziom wiedzę o Bogu oraz o Jego prawach.                                                                   

Raczej nie uzyskamy Zbawienia, jeżeli nie poznamy tych Uniwersalnych praw,

aby stosować te prawa w życiu codziennym,  poprzez moc Ducha Świętego. 

Mesjasz z Nazaretu w swojej Ewangelii, [w Dobrej Nowinie], wielokrotnie podkreślał, że każdy grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest grzechem śmiertelnym – Ew. Mateusza 12,31 – 33;    Ew. Marka 3,28 – 29;    Ew. Łukasza 12,10…

Aby uniknąć grzechów przeciwko Duchowi Świętemu to należy poznać minimum  trzy wiersze z Ewangelii i stosować te wskazania w życiu codziennym.

Oto te wiersze:

„Każdy kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, narodził się z Boga i każdy, kto miłuje Tego, który dał życie, miłuje też tego, który życie od Niego otrzymał.

Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania.

Miłość względem Boga polega bowiem na przestrzeganiu Jego przykazań,         a przykazania Jego nie są ciężkie” - Pierwszy List Jana 5,1 – 3.

 

Musimy też pamiętać o Dekalogu – Dziesięciu Przykazań, które to Przykazania  Mojżesz otrzymał od Boga Ojca Wszystkich Ludzi, poprzez Ducha świętego…

Z Biblii wynika, że Duch Święty był i nadal jest Apostołem w służbie u Pana Boga – Dzieje Apostolskie 2,1 – 4.

 

Duch Święty jest jak wiatr, który wieje gdzie chce i słyszysz Jego szum, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd odchodzi…

         XXI wiek, to wiek Odrodzenia się Chrześcijaństwa…

 

          - Potęgę Pana Boga można porównać tylko z potęgą Kosmosu.-                                                    

- 08 lutego 2012 roku powyższy tekst napisałem  zaś 30.01.2019 roku powyższy tekst poprawiłem.                                            

                                 Mieczysław Dębski                                                                                        

 

 

 

 


                                                                  Tekst poniższy poprawiłem .....

 

 

                                 ZASADY WIARY

 

  PRZED PRAWDĄ ZAWARTĄ W BIBLII NIE UCIEKNIESZ…

 

Po  wygnaniu moich synów z Polski do Italii zacząłem czytać Biblię !!!    Wam zaś przekazuję następującą mądrość:

 

Czytajcie Biblię ze zrozumieniem i zostańcie prawdziwymi Chrześcijanami, a dowiecie się, że Mesjasz z Nazaretu to był Wielki Reformator z woli Pana Boga(Jeżeli poznacie poniższą prawdę, to po swojej śmierci nie odważycie się Panu Bogu  wciskać kit, że Was oszukano.)

 

Aby zrozumieć Biblię to trzeba wykreślić pierwszy i drugi rozdział            z Ewangelii Mateusza, ponieważ rozdziały te zostały Mu dopisane przez fałszerzy Biblii…

Chodzi tu o Pedofilię, której kategorycznie zakazał Mesjasz z Nazaretu, uznał On taki postępek za grzech ciężki, którego konsekwencje będą straszne.

    Trzej Ewangeliści tę kwestię w swoich Ewangeliach zapisali: Ewangelista Mateusz 18,5 - 9 i Ewangelista Marek 9,42 – 49 i Ewangelista Łukasz 17,1- 2…

Jest wykluczone, aby Ewangelista Mateusz napisał rozdział Pierwszy                     i rozdział Drugi, jeśli najpierw przeczytamy wiersze od 5 do 9 w rozdziale 18-tym z Ewangelii Mateusza.

 

Otwieram Ewangelię Łukasza 2,21 – 22 i czytam:

Kiedy minęło osiem dni, chłopca obrzezano i nadano Mu imię Jezus, które wskazał anioł, jeszcze przed Jego poczęciem.

Gdy nadeszły dni ich oczyszczenia przewidziane przez Prawo Mojżesza, Maria z dzieckiem udała się do Jerozolimy, aby Je ofiarować Bogu.

 

Księga Kapłańska 12,3 – 4 wszystko nam wyjaśnia:

A w ósmym dniu zostanie obrzezane ciało jego napletka.

Przez dalsze trzydzieści trzy dni pozostanie ona we krwi oczyszczenia. Nie może dotknąć niczego świętego i nie może wejść do świętego miejsca, dopóki nie dopełnią się dni jej oczyszczenia.

W Księdze Powtórzonego Prawa 22,23 – 25 i 22,27:

 

 

Jeśli dziewczynę będącą dziewicą, zaręczoną z mężczyzną, spotka                         w mieście jakiś mężczyzna i będzie z nią obcował, to ich oboje wyprowadzicie do bramy tego miasta i umrą – dziewczyna dlatego, że nie krzyczała w mieście, a mężczyzna dlatego, że upokorzył żonę swojego bliźniego.

Tak usuniesz spośród siebie zło Izraelu.

Jeśli jednak mężczyzna spotkał zaręczoną dziewczynę na polu                                  i mężczyzna ten chwycił ją i z nią obcował, umrze sam.

Spotkał ją bowiem na polu. Zaręczona dziewczyna krzyczała, lecz nie było nikogo, by ją wyratować.

 

Bezpłodność u Izraelitów uchodziła za karę Bożą i za hańbę w oczach ludzi.

W Ewangelii Łukasza 1,25 Elżbieta żona Zachariasza gdy stała się brzemienna to powiedziała:

„Tak mi uczynił Bóg w tych dniach, wejrzał bowiem na mnie i zdjął ze mnie moją hańbę w oczach ludzi”.

 

Aby to zrozumieć i wyciągnąć prawidłowe wnioski, to należy przeczytać:

Księgę Wyjścia 23,25 – 26:

Będziecie oddawać cześć Panu Bogu waszemu, a On będzie błogosławił wasz chleb i waszą wodę.

 Oddalę od was wszelką chorobę. Żadna wasza kobieta nie będzie miała przedwczesnego porodu i żadna nie będzie bezpłodna.

 

Księga Rodzaju 30,22 – 24 poucza nas:

W końcu Bóg zlitował się nad Rachelą; wysłuchał ją Bóg i otworzył jej łono.

Gdy więc poczęła i urodziła syna, rzekła: „Zdjął Bóg ze mnie hańbę”! Dając mu zaś imię Józef westchnęła: „Oby Bóg dał mi jeszcze jednego syna”.

Czytając powyższe Księgi dowiedzieliśmy się, że w Izraelu kobieta bezpłodna, lub mająca tylko jedno dziecko, to była postrzegana jako przeklęta, przez Pana Boga.

Po przeczytaniu powyższego tekstu zastanawiamy się, czy Maria, matka Jezusa urodziła też inne dzieci ???

 

 

   ABY URATOWAĆ CHRZEŚCIJAŃSTWO  przed zanikiem, to należy  powrócić do pierwotnego chrześcijaństwa z czasów MESJASZA,  zwanego JEZUSEM                       z Nazaretu…

- Czy możliwe jest zjednoczenie się skłóconych ze sobą chrześcijan poprzez powrót do Chrześcijaństwa z Pierwszego wieku naszej Ery?

 

Tak, jest to możliwe, zaś powrót do chrześcijaństwa z pierwszego wieku naszej Ery automatycznie odrzuci bajki o Świętej Trójcy oraz bajki            o pannie Maryi zawsze dziewicy… Przecież Bóg nakazał ludziom się rozmnażać – Księga Rodzaju 1,28 – 29.

Aby ludzkość zasiedlała kulę ziemską to rodzice powinni mieć minimum troje dzieci, a nie jedno dziecko, jak to nauczają kapłani od wartości tak zwanych chrześcijańskich……. Pamiętajmy też o wielkiej tragedii wyspy Wielkanocnej, gdzie nastąpiło przeludnienie ///                                      Ludy świata poznawajcie Boga Prawdziwego!!!                                                   Niech Apostoł w służbie Pana Boga: Duch Święty - niech na zawsze będzie z Nami Wszystkimi !!!

 

W roku 966 władca Polan Mieszko I przyjął wraz z  ówczesną elitą Chrzest.

Oznaczało to, że państwo polskie dołączyło do chrześcijańskiej Europy.

W tym miejscu należy podkreślić, że ówczesne państwa chrześcijańskie Europy były dość podobne pod względem zasad wyznawanej religii chrześcijańskiej.

Nieco później, to jest w roku 1054 papież Leon IX ogłosił dogmat, że Duch Święty pochodzi od Boga oraz od Mesjasza z Nazaretu zwanego Jezusem.

Dogmatowi temu sprzeciwił się patriarcha kościoła w Konstantynopolu Michał Cerulariusz, który podtrzymał ówczesną naukę chrześcijańską, że Duch Święty pochodzi tylko od Boga Ojca, zaś poprzez Mesjasza                         z Nazaretu zwanego Jezusem trafił do wielu ludów ówczesnego świata…                              

 Cerulariusz został za to ekskomunikowany przez papieża Leona IX.

Ten błędny dogmat, który jest niezgodny z Ewangelią spowodował, że wiele kościołów chrześcijańskich leżących na wschód od Rzymu odłączyło się od chrześcijańskiej nauki głoszonej przez Watykan…

 

W Ewangelii zaś jest napisane, że Mesjasz z Nazaretu powiedział:

„A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On

 

was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” – Ew. Jana 14,26.

 

Mesjasz z Nazaretu: „Raz zwał Siebie Synem Człowieczym, innym zaś razem zwał Siebie Synem Bożym.”                                                                                           Według Biblii jest On Pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi – Pierwszy list do Tymoteusza 2,1 – 7.

 

Nie przeszkodziło to jednak kościołowi zachodniemu z siedzibą                w Watykanie, aby papieża Leona IX ogłosić świętym, chociaż to papież Leon IX skłócił  chrześcijaństwo swoim nieprzemyślanym dogmatem.

 

Drugi dogmat, który jeszcze bardziej poróżnił kościoły chrześcijańskie został ogłoszony 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX.

Dogmat ten nakazuje wierzyć w „Niepokalane Poczęcie Maryi Panny.” Ewangelia zaś nie podaje żadnych danych na temat rodziców matki Jezusa.

 

Trzeci dogmat, który jeszcze bardziej utwardził podziały w kościołach chrześcijańskich został ogłoszony w roku 1950 przez papieża Piusa XII. Dogmat ten nakazuje wierzyć w „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, wraz z duchem i ciałem.”

 Dogmat ten jest nie do przyjęcia przez pozostałe kościoły chrześcijańskie,

ponieważ Ewangelia na ten temat milczy.

 

 

              ZASADY WIARY prawdziwych  chrześcijan !!!

 

1.                Chrześcijanie wierzą w Boga  - Wiecznego Ojca i wierzą także w Mesjasza zwanego Jezusem – który jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi oraz wierzą    w Ducha Świętego: który jest Apostołem w służbie u Pana Boga – poprzez którego powstał świat i ludzie…

 

2.                Chrześcijanie wierzą, że ludzie zostaną ukarani  za swe własne grzechy,                  a nie za grzech pierworodny Adama.

 

3.                Chrześcijanie wierzą, że Biblia jest słowem Bożym, o ile jest poprawnie przetłumaczona.

 

4.                Chrześcijanie wierzą w poprawność organizacji, jaka istniała we wczesnym

 

Kościele Jezusa Mesjasza, tj. organizacji z apostołami, prorokami, starszymi oraz ewangelistami.

 

 

5.        Chrześcijanie wierzą we wszystko, co Bóg objawił, we wszystko co teraz objawia i wierzą także , że objawi On jeszcze wiele wielkich i doniosłych rzeczy       w odniesieniu do Królestwa Bożego.

 

6.     Chrześcijanie wierzą, że przez zadośćuczynienie Mesjasza z Nazaretu cała ludzkość, przestrzegając praw i obrzędów Ewangelii, może dostąpić zbawienia.

 

7.       Chrześcijanie to ludzie prawi którzy: przestrzegają, szanują i popierają Prawo.                                                                                                                                                                                                                                             Chrześcijanie są posłuszni królom, prezydentom, władcom i rządom, o ile te wyżej  wymienione podmioty władzy też  nie łamią Prawa.

 

8.      Chrześcijanie wierzą w uczciwość, wierność, cnotę, dobrą wolę, szlachetność   i dobroczynność wobec wszystkich ludzi.

Wszystko co jest cnotą, zaletą, uznane za dobre czy godne pochwały staje się celem prawdziwych chrześcijan.

 

Prorok Izajasz natchniony przez Boga przepowiedział, że w Izraelu pojawi się Mesjasz którego Bóg Usynowi.

Oto słowa Boga na temat Mesjasza który się pojawił w Izraelu:

 

„Oto mój sługa którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie.    On przyniesie narodom sprawiedliwość.

Sprawię, że Duch mój na nim spocznie. 

Tak mówi prawdziwy Bóg, który stworzył i rozpiął niebo i rozszerzył  ziemię wraz                                                                                    z jej plonami.

Dał ludziom na niej dech ożywczy i ducha tym którzy po niej chodzą.

 Ja któremu na imię Jahwe, mówi Bóg, chwały mojej nie odstąpię innemu, ani czci mojej bożkom. Zawrócą, bardzo się zawstydzą Ci, którzy pokładają ufność              w rzeźbionych  wizerunkach, którzy mówią do odlanych posągów”:

„Jesteście naszymi bogami” – Księga Izajasza 42,1 i 5 i 8 i 17...

 ------- powyższy tekst uzupełniono o Proroctwa Izajasza -------

 

Prorok Izajasz urodził się około 765 roku przed Chrystusem.

- Był On Prorokiem i teologiem jedynego, prawdziwego, najświętszego Boga Jahwe -  

Był On i jest obecnie  przeświadczony o Bożej świętości i sprawiedliwości, albowiem tacy wielcy Prorocy jak On weszli i nadal wchodzą do Królestwa  Boga.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy Bóg jest Pedofilem???

Żadną miarą !!!

13-nastoletnią Żydówkę o imieniu Miriam przed ukamienowaniem jej u bram miasta,

za to, że zaszła w ciążę z  niewiadomym mężczyzną, to uratował Ją przed tą                                                                 

haniebną śmiercią Jej wujek Zachariasz – był to Faryzejski Kapłan.                         Przeczytaj Ewangelię Łukasza rozdział Pierwszy i rozdział Drugi, a dowiesz się, że

Maria zaszła w ciążę przed zamieszkaniem ze swoim poślubionym mężem Józefem. Jednak nie mogła Ona zamieszkać ze swoim poślubionym mężem ponieważ nie skończyła jeszcze 15-tu lat.

 

Marię i Józefa zaślubili ze sobą Ich rodzice, taki był obyczaj w Izraelu około             2 tysiące lat temu, że niepełnoletnim dzieciom udzielano ślubu , za zgodą ich  rodziców.

Ślub był ważny, lecz panna młoda dopiero po skończeniu 15-tu lat mogła zamieszkać ze swoim poślubionym mężem.

 

W Ewangelii Łukasza rozdział Pierwszy, a w wierszu 36 anioł powiedział do Maryi:     „A oto również krewna Twoja Elżbieta, poczęła w swojej starości syna” – była to żona Zachariasza”.

Zachariasz zaś był kapłanem w ósmym oddziale Abiasza i na zmianę z innymi oddziałami kapłanów oddział ten pełnił służbę w Świątyni Jerozolimskiej – Ew. Łukasza rozdział Pierwszy.

Warto wiedzieć, że młode Żydówki mogły zamieszkać ze swoimi poślubionymi mężami dopiero po ukończeniu 15-nastu lat, bo tak nakazywało Prawo (Zakon) – Prawo ustanowione przez Mojżesza.

W czasach Jezusa, to rodzice poślubiali ze sobą kilkuletnie dzieci i w ich imieniu zawierali pełnoprawne  małżeństwa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nowe Uniwersalne Zasady Wiary Chrześcijańskiej odnalazłem w różnych Bibliach 2014 roku, poprawiłem zaś 30 stycznia 2019 roku !!!                                                                                                          Mesjasz z Nazaretu zbudował Uniwersalną Religię, a co Mu z niej zrobili kapłani od wartości tak zwanych chrześcijańskich, osądźcie sami ???

Na przykład:

Mesjasz z Nazaretu nauczał, że tylko Ludzie Prawi będą Zbawieni.

Dzisiejsi zaś kapłani przed rozdaniem komunii świętej wymyślili następującą formułkę: „Boże nie zważaj na grzechy Nasze, ale na wiarę Naszą którą Wyznajemy !!!                                                                   Mieczysław Dębski         

I to ma być prawdziwe chrześcijaństwo???

 Wielki Panie Boże ratuj Nas przed takim chrześcijaństwem.    Mieczysław Dębski

 

 

                                

                                                                           


 • 0

Janusz

Janusz
 • Użytkownicy
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2899 postów
 • PłećMężczyzna

#404 nierannyptaszek

nierannyptaszek

  Bywalec

 • Użytkownik
 • PipPip
 • 195 postów

Napisano 29 kwiecień 2019 - 15:19

Ja uważam, że bóg jest tylko jeden, niezależnie od rasy kolor czy czegokolwiek. 


 • 0
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0