Skocz do zawartości

Witaj!

Zarejestruj się, aby dołączyć do jednej z największych polskich społeczności!

Zdjęcie
* * * * * 1 głosy

Inwestycje w Rudniku nad Sanem


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
Brak odpowiedzi do tego tematu

Janusz

Janusz
 • Użytkownicy
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2899 postów
 • PłećMężczyzna

#1 89.00

89.00

  Nowicjusz

 • Użytkownik
 • Pip
 • 44 postów

Napisano 02 sierpień 2009 - 11:12

Ten temat poświęcony będzie inwestycjom w Rudniku nad Sanem. Dużo ich może nie ma, ale się przyda. Proszę nie pisać wulgarnych słów. Do postów proszę dodawać zdjęcia, o ile jest to możliwe. Dołączona grafika

Remonty dróg w Rudniku (ul. Piłsudskiego oraz ul. Stróżańskiej)

Trwają prace w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa i układu komunikacyjnego miasta - przebudowa drogi gminnej nr 102744 R, ul. Piłsudskiego w Rudniku nad Sanem". Projekt współfinansowany ze środków Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
Aktualnie trwają prace przy przebudowie sieci elektrycznej:

Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika

Rozpoczęto prace przy budowie przy ul. Stróżańskiej. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika

źródło: http://www.rudnik.pl/

Ostatnio na ulicy Piłsudskiego położono świeży asfalt. Dołączona grafika Wygląda świetnie, ale łączenie asfaltu do Kordeckiego nie jest za dobre Dołączona grafika , ale mam na dzieję, że zostanie to poprawione Dołączona grafika . Wjazd z ulicy Grunwaldzkiej zamknięty. :P

Szykuje się przebudowa ul. Wojska Polskiego i ul. Okulickiego. Wykonawca zostanie wyłoniony na drodze przetargu.

"Jarot" został sprzedany. Jak dowiedziałem się z nieoficjalnych źródeł ma powstać tam stolarnia, a reszta działki podzielona na mniejsze i wystawiona na sprzedaż. (No trudno spodziewałem się, że całość zostanie na firmę lub firmy[ Dołączona grafika co za tym idzie dużo miejsc pracy Dołączona grafika ],ale tak raczej nie będzie.) Było to naprawdę dobre miejsce na założenie dużej firmy, która dawałaby lesze światło na Rudnik nad Sanem oraz przyciągnęła kolejnych inwestorów.
Zapraszam do dyskusji ;)

Dzisiaj rozpoczęto zmianę ogrodzenia Publicznego Gimnazjum im. Orląt. Dołączona grafika

Otwarcie odnowionej ulicy Piłsudskiego w Rudniku nad Sanem

1 października 2009 roku odbyło się uroczyste otwarcie odnowionej drogi przy ulicy Piłsudskiego. Na uroczostości byli obecni:
Wiceprezes firmy Molter Sp. z o.o. Łukasz Molter
Doradca Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie Wiesław Rygiel
Dyrektor Rejonu Dystrybucji Energii Stalowej Woli Czesław Frączek
Poseł RP Renata Butryn
Poseł RP Mieczysław Kasprzak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Edward Tomecki
Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Edward Wołoszyn
Sekretarz Gminy Lucyna Zygmunt
Skarbnik Gminy Paweł Koń
członkowie Komisji Odbiorowej


Prace przy odnowie ulicy obejmowały wykonanie:
- nowej nawierzni jezdni,
- nowych chodników,
- podniesionych przejść dla pieszych,
- barierek zabezpieczających,
- budowę parkingów

Przecięcie wstęgi na ulicy Piłsudskiego odbyło się tuż obok Publicznego Gimnazjum w Rudniku nad Sanem, z udziałem Dyrektora Andrzeja Błaża, zastępcy Dyrektora Mirosławy Bieńkowskiej wraz z uczniami.

Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
http://www.rudnik.pl...otw_pil/22m.jpg
http://www.rudnik.pl...otw_pil/23m.jpg
http://www.rudnik.pl...otw_pil/24m.jpg

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wraz z zastępcą dokonali symbolicznego otwarcia drogi, usuwając z niej zaporę drogową.

http://www.rudnik.pl...otw_pil/26m.jpg

Widok odnowionej ulicy Piłsudskiego po otwarciu:

http://www.rudnik.pl...otw_pil/29m.jpg
http://www.rudnik.pl...otw_pil/30m.jpg
http://www.rudnik.pl...otw_pil/31m.jpg

źródło: www.rudnik.pl

Na ul. Targowej do końca dobiegają prace związane z budową chodnika.

Trwają prace remontowe na moście (obok "Biedronki").

Przebudowa dróg gminnych w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem

http://www.rudnik.pl...rudnik/logo.jpg


Projekt "Przebudowa dróg gminnych w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem" realizowany jest przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
Udział środków z EFRR zaplanowano w wysokości
4 999 837 PLN, natomiast środków własnych przewidziano na 2 778 378 PLN.
Inwestycja dotyczy modernizacji systemu komunikacyjnego północno - zachodniej części miasta Rudnik nad Sanem oraz drogi gminnej nr 102703 o łącznej długości jezdni 9,8 km, o docelowej nośności 100kN/oś.
Droga gminna: Przędzel - Borowina - Stróża; Rudnik ul. Konopnickiej; Rudnik ul. Stróżańska o długości
6 819,72 m rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Sandomierska i kończy się na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 77 relacji Lipnik - Sandomierz - Stalowa Wola - Nisko - Leżajsk - Jarosław - Przemyśl.

Zakresem Projektu zostało objętych 7 ulic:

1. ulica Stróżańska,
2. ulica Konopnickiej,
3. ulica Batorego,
4. ulica Czarnieckiego,
5. ulica Targowa,
6. ulica Orzeszkowej,
7. ulica Piaskowa.

http://www.rudnik.pl...udnik/mapka.jpg

Poziom wyposażenia Gminy w odpowiednią sieć dróg decyduje w ogromnej mierze o możliwościach jej rozwoju. Brak rozwoju gospodarczego wynikający z braku podstawowej infrastruktury drogowej powoduje ograniczenie ilości nowych miejsc pracy, co z kolei przekłada się na poziom bezrobocia.

Inwestycja jest konieczna do przeprowadzenia ze względu na niską jakość nawierzchni jezdni. Wzdłuż dróg brakuje chodników. Piesi i rowerzyści poruszają się wzdłuż brzegu drogi lub wąskim poboczem. Sytuacja taka przyczynia się do zagrożeń związanych z wypadkami z ich udziałem. Na niską jakość obecnej infrastruktury niekorzystnie wpływa również system odprowadzający wody deszczowe. Jedna z przedmiotowych ulic - ul. Stróżańska jest miejscem koncentracji firm, przedsiębiorstw usługowych oraz główną drogą dojazdową do centrum miasta dla ponad 15% mieszkańców. Przy ulicy Konopnickiej i Piaskowej swoją siedzibę mają takie instytucje jak: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, Kościół Parafialny, Dom Dziecka. Zły stan ulicy w znacznym stopniu utrudnia dojazd do centrum miasta, co wiąże się z trudnościami dojazdu do miejsc pracy i nauki.

Niniejszy Projekt łączy się z przygotowywanym projektem Powiatu Niżańskiego pn. "Przebudowa dróg powiatowych Jarocin - Ulanów - Rudnik", który ma być przedstawiony do dofinansowania w ramach RPO WP Działanie 2.1 - drogi powiatowe. Droga powiatowa nr 1060R bezpośrednio łączy się z wnioskowaną drogą gminną nr 102703 - ul. Stróżańską.

Przedmiotowy Projekt realizowany przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem wpisuje się w główny cel strategiczny, jakim jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju, oraz w jeden z trzech celów szczegółowych - Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. Niniejszy projekt odnajduje się również w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013. W dokumencie wyznaczono poszczególne priorytety strategiczne w ramach celów strategicznych. Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej znalazł swoje miejsce w priorytecie: Inwestycje i gospodarowanie przestrzenią, Kierunek działań Nr 2: Rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej. W Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego projekt wpisuje się w jeden z ośmiu głównych obszarów strategicznych - Infrastruktura techniczna, Priorytet 1: Wspieranie inwestycji komunikacyjnych: drogowych, kolejowych i lotniczych. Realizacja wnioskowanego projektu bezpośrednio wynika ze Strategii Rozwoju Województwa i wykazuje zgodność z jej założeniami.

Cel strategiczny Projektu realizowany będzie poprzez osiągnięcie celów szczegółowych, którymi są:

1. poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu na szlaku komunikacyjnym poprzez modernizację i rozbudowę ulic, poprawa połączeń z regionalną i krajową siecią dróg,
2. skrócenie drogi do miasta powiatowego Nisko,
3. stworzenie alternatywnego wjazdu do miasta,
4. skrócenie czasu przejazdu drogami poprzez przebudowę nawierzchni i zwiększenie ich nośności,
5. zapewnienie prawidłowego odwodnienia ulic,
6. ochrona środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odwodnienia skrzyżowania, a także zmniejszenie oddziaływań akustycznych oraz emisji do powietrza,
7. zwiększenie konkurencyjności miasta jako miejsca rozwoju działalności gospodarczej, ponieważ zwiększy się atrakcyjność nowych i istniejących terenów inwestycyjnych przez usprawnienie dostępu do nich,
8. poprawę dostępności komunikacyjnej atrakcyjnych terenów turystycznych i rekreacyjnych,
9. zwiększenie dostępu do zabudowań mieszkalnych położonych przy przedmiotowych drogach gminnych oraz do terenów leśnych,
10. zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów,
11. poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wzrost ich aktywności gospodarczej i społecznej,
12. dostosowaniu stanu poboczy do wymogów bezpieczeństwa,
13. dostosowanie infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych (obniżone krawężniki na przejściu dla pieszych i zjazdach).

źródło: www.rudnik.pl

Uroczyste odsłonięcie pomnika hrabiego Ferdynanda Hompescha
po renowacji


Dnia 27 października 2009 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika popiersia hrabiego Ferdynanda Hompescha po renowacji oraz przywróceniu oryginalnych napisów z 1904 roku. Uroczystość przypadła na 112 rocznicę śmierci hrabiego oraz 105 rocznicę pierwszego odsłonięcia pomnika ufundowanego przez mieszkańców miasta Rudnika nad Sanem.

http://www.rudnik.pl.../ods_hom/2m.jpg
http://www.rudnik.pl.../ods_hom/3m.jpg
http://www.rudnik.pl.../ods_hom/4m.jpg

W uroczystości wzięli udział:

- Waldemar Grochowski - Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem,
- Lucjan Tabasz - z-ca Burmistrza,
- Lucyna Zygmunt - Sekretarz Gminy,
- Dominik Komada - kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu,
- Edward Tomecki - przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem,
- Edward Wołoszyn - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem,
- Jan Kumięga - mistrz sztuki budowlanej i kamieniarskiej,
- Marian Pędlowski - Radny Rady Miejskiej Rudnika nad Sanem,
- Ks. Mirosław Dołowy,
- Zofia Chmiel i Janusz Chmiel,
- dyrektorzy, nauczyciele oraz dzieci i młodzież szkół z Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem,
- zastęp druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem oraz harcerzy.

http://www.rudnik.pl.../ods_hom/5m.jpg
http://www.rudnik.pl...ods_hom/23m.jpg
http://www.rudnik.pl...ods_hom/25m.jpg

Ceremonię zapoczątkowano odegraniem hymnów austriackiego oraz polskiego, po których przemówił Janusz Chmiel na temat dziejów pomnika, życia i ponadczasowego znaczenia hrabiego Ferdynanda Hompescha dla miasta Rudnik nad Sanem.
Odsłony pomnika hrabiego Ferdynanda Hompescha dokonali: Waldemar Grochowski, Edward Tomecki, Marian Pędlowski i Jan Kumięga. Ks. Mirosław Dołowy poświęcił pomnik, po czym złożono wieńce i kwiaty, zapalono znicze. Głos zabrał Burmistrz Waldemar Grochowski przedstawiając rolę hrabiego w rozwoju wikliniarstwa w mieście i regionie. Ewelina Bieńkowska odczytała list Konsula Generalnego Republiki Austrii w Krakowie - Christophe Ceska.

http://www.rudnik.pl...ods_hom/10m.jpg
http://www.rudnik.pl...ods_hom/11m.jpg
http://www.rudnik.pl...ods_hom/12m.jpg
http://www.rudnik.pl...ods_hom/13m.jpg
http://www.rudnik.pl...ods_hom/17m.jpg
http://www.rudnik.pl...ods_hom/19m.jpg
http://www.rudnik.pl...ods_hom/20m.jpg
http://www.rudnik.pl...ods_hom/21m.jpg
http://www.rudnik.pl.../ods_hom/6m.jpg

Po gruntownej renowacji pomnik hrabiego Ferdynanda Hompescha na nowo prezentuje swą okazałość.

http://www.rudnik.pl...ods_hom/14m.jpg
http://www.rudnik.pl...ods_hom/32m.jpg
http://www.rudnik.pl...ods_hom/31m.jpg
http://www.rudnik.pl...ods_hom/16m.jpg
http://www.rudnik.pl...ods_hom/27m.jpg
http://www.rudnik.pl...ods_hom/28m.jpg
http://www.rudnik.pl...ods_hom/30m.jpg
http://www.rudnik.pl...ods_hom/33m.jpg
http://www.rudnik.pl...ods_hom/34m.jpg

Organizatorami uroczystości byli: Marian Pędlowski, Stanisław Górski, Mariusz Lachowicz
ze Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ziemi Rudnickiej im. hrabiego Ferdynanda Hompescha oraz Janusz Chmiel.

Szczególne podziękowania od organizatorów należą się Januszowi Chmielowi, który wykonał projekt liter, Janowi Kumiędze - rudnickiemu mistrzowi sztuki budowlanej i kamieniarskiej oraz jego rodzinie -
za ogromny trud przy renowacji pomnika oraz wykonaniu napisów oraz Andrzejowi Olakowi i Grzegorzowi Sekulskiemu - za udostępnienie starych pocztówek i fotografii.

źródło: www.rudnik.pl

Przyznano dofinansowanie na remont ulicy Kościuszki i ulicy Szkolnej ze środków budżetu państwa

Wniosek o dofinansowanie przebudowy i remontu ulicy Kościuszki i ulicy Szkolnej w Rudniku nad Sanem złożony przez Gminę i Miasto uzyskał czwartą pozycję ex equo na liście rankingowej zadań gminnych, zakwalifikowanych przez Komisję Wojewódzką. Wniosek o dofinansowanie pod nazwą: "Poprawa warunków bezpieczeństwa i stanu dróg w Rudniku nad Sanem - przebudowa dróg gminnych Nr 102738 R (ul. Szkolna) i Nr 102731 R (ul. Kościuszki)" zgłoszono
do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011". Koszt realizacji zadania opiewa na 1 389 700
z czego 694 800 zł sfinansuje budżet państwa.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa oraz sieci połączeń komunikacyjnych na terenie województwa podkarpackiego. Ulica Szkolna i ulica Kościuszki stanowią ciąg drogowy, który wraz z ulicą Kończycką stanowi ważny element sieci komunikacyjnej miasta.

http://www.rudnik.pl...a/map_ready.jpg

Ulica Kończyka jest drogą powiatową i gmina nie może ująć przebudowy tej ulicy we wniosku
o dofinansowanie. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo ze szkołą podstawową Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem oraz Powiat Niżański podjęły decyzję o wspólnym sfinansowaniu przebudowy ul. Kończyckiej ze środków własnych.

Na przebudowie i odnowieniu ulic skorzystają przede wszystkim dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół zlokalizowanych w bezpośrednim otoczeniu dróg, mieszkańcy ulic przeznaczonych do przebudowy oraz ulic przyległych, przedsiębiorcy, turyści oraz inni użytkownicy dróg. Bezpośrednimi beneficjentami Projektu jest 166 osób oraz 204 uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II. Projekt swoim zasięgiem obejmuje także Beneficjentów pośrednich, bowiem ulica Kościuszki jest główną ulicą dojazdową do Osiedla Piaski I, II, i III oraz ulicy Doliny w Rudniku nad Sanem, które zamieszkuje łącznie 781 osób. Tak więc z infrastruktury powstałej w wyniku realizacji Projektu będzie korzystało łącznie 947 osób, co stanowi 13,50 % wszystkich mieszkańców Miasta Rudnik nad Sanem.

Realizacja zadania pod nazwą: "Poprawa warunków bezpieczeństwa i stanu dróg w Rudniku
nad Sanem - przebudowa dróg gminnych Nr 102738 R (ul. Szkolna) i Nr 102731 R (ul. Kościuszki)" wpłynie na:

- poprawę warunków ruchu na odcinku drogi gminnej Nr 102738 R (ul. Szkolna) i Nr 102731 R (ul. Kościuszki) tj.: poprawę równości, nośności oraz odwodnienia nawierzchni, a także bezpieczeństwa
w ruchu drogowym,
- usprawnienie połączeń komunikacyjnych na terenie miasta Rudnik nad Sanem,
- wzrost mobilności mieszkańców poprzez skrócenie czasu przejazdu samochodów przy zachowaniu bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu.

W ujęciu długofalowym korzyści wynikające z realizacji Projektu będą przejawiały się w oszczędnościach z tytułu zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów, wpłyną na ochronę środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odwodnienia skrzyżowań i ulic, a także zmniejszenia oddziaływania akustycznego oraz emisji spalin do powietrza.

Jednym z największych problemów Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem jest stan infrastruktury drogowej. Niska jakość nawierzchni jezdni, brak chodników lub zły stan chodników istniejących powoduje, że piesi i rowerzyści poruszają się wzdłuż brzegu drogi bądź wąskim poboczem, co bezpośrednio przyczynia się do zagrożeń związanych z wypadkami z ich udziałem. Istniejące problemy dotykają zarówno pośrednich, jak i bezpośrednich Beneficjentów Projektu. W przypadku braku podjęcia działań zmierzających do eliminacji tych problemów, będą się one stawały się coraz bardziej uciążliwe dla wszystkich użytkowników przedmiotowych dróg.

Rzeczowymi efektami realizacji Projektu, mającymi wpływ na poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego są:

- budowa obustronnych chodników dla pieszych o łącznej długości (wraz ze zjazdami) - 1 406 m,
- budowa 1 wyniesionego skrzyżowania wraz z 4 przejściami dla pieszych,
- montaż 2 szt. progów zwalniających,
- montaż barierek zabezpieczających ruch pieszych o długości 20 m,
- budowa parkingu przy ul. Szkolnej o powierzchni 117,50 m2,
- dostosowanie infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych - 17 sztuk oraz zjazdach - 47 sztuk,
- poprawa środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odwodnienia ulic - regulacja 18 szt. ulicznych studzienek ściekowych, dobudowa 2 szt. kratek ściekowych przyłączonych do istniejących studni, wykonanie 3 szt. studni chłonnych z wpustami ulicznymi typu ciężkiego,
- montaż nowego oznakowania pionowego - 2 kpl,
- przebudowana nawierzchnia o łącznej powierzchni 4 889 m2 wpłynie na skrócenie czasu przejazdu pojazdów, zmniejszenie natężenia hałasu emitowanego przez koła oraz układ jezdny pojazdów, a także na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych emitowanych z silników pojazdów poruszających się po ww. drogach.

Wykonanie ww. robót wchodzących w zakres Projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w obrębie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II, spowoduje wzrost płynności ruchu pomiędzy drogami stanowiącymi podstawę układu komunikacyjnego miasta oraz stanowi jeden
z elementów przeniesienia części ruchu poza centrum miasta.

źródło: www.rudnik.pl

Odbiór dróg - ul. Okulickiego i ul. Wojska Polskiego

W piątek 6 listopada 2009 roku odebrano do użytku kolejne odcinki dróg po przebudowie w naszym mieście - ulicę Okulickiego oraz ulicę Wojska Polskiego. Wykonawcą prac było przedsiębiorstwo Molter sp. z o.o., który wykonał nowe nawierzchnie asfaltowe oraz chodniki po obu stronach ulicy Okulickiego.
Zrealizowane zadanie p.n.: "Przebudowa dróg gminnych - ul. Okulickiego i ul. Wojska Polskiego w Rudniku nad Sanem" o wartości 113 984,49 tys. zł w całości sfinansowano z budżetu Gminy Rudnik nad Sanem.
Odbioru dróg po przebudowie dokonał Burmistrz wraz z powołaną komisją w składzie:

- Edward Tomecki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem,
- Janusz Wala - Członek Rady Miejskiej,
- Zygmunt Batóg - Inspektor Nadzoru,
- Maria Sagan - Członek Komisji,
- Stanisława Wrońska - Członek Komisji,
- Lucjan Tabasz - Przewodniczący Komisji,
- Józef Puchalski - Przewodniczący Komitetu Osiedlowego Nr 1 w Rudniku nad Sanem,
- Piotr Piędel - Przewodniczący Komitetu Osiedlowego Nr 2 w Rudniku nad Sanem,


Podczas odbioru członkowie powołanej komisji wykonali kontrolny pomiar przebudowanych odcinków dróg.

http://www.rudnik.pl...db_06_11/2m.jpg
http://www.rudnik.pl...db_06_11/1m.jpg
http://www.rudnik.pl...db_06_11/3m.jpg
http://www.rudnik.pl...db_06_11/4m.jpg
http://www.rudnik.pl...db_06_11/6m.jpg
http://www.rudnik.pl...db_06_11/5m.jpg
http://www.rudnik.pl...db_06_11/7m.jpg
http://www.rudnik.pl...db_06_11/8m.jpg

źródło: www.rudnik.pl

Użytkownik Gressil edytował ten post 13 marzec 2014 - 12:52

 • 0
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0