Skocz do zawartości

Witaj!

Zarejestruj się, aby dołączyć do jednej z największych polskich społeczności!

BlogiZdjęcie

Księga Wyjścia 1,6-8

Napisane przez boguslaw12 w Synonimy, symbole i alegorie biblijne, 14 January 2017 · 16 Wyświetleń
generacja, trwająca

„Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia, i całe to pokolenie” Czyli potem umarł Józef, bo trwająca destrukcja Józefa zakończyła się śmiercią i wszyscy jego bracia, i trwająca destrukcja wszystkich jego braci, zakończyła się śmiercią, i całe to pokolenie, i trwająca destrukcja całego tego pokolenia synów Jakuba – Izraela, zakończyła się śmiercią. Cała ta...

Zdjęcie

Księga Wyjścia 1,1-5

Napisane przez boguslaw12 w Synonimy, symbole i alegorie biblijne, 07 January 2017 · 31 Wyświetleń
potomkami, rodziną

„Oto imiona synów izraelskich, którzy z Jakubem przybyli do Egiptu: każdy przybył z swą rodziną” Czyli oto imiona synów izraelskich – zwycięzca, którzy z Jakubem – Izraelem przybyli do Egiptu, kraju plemienia potomków synów Chawili, syna Kusza, przeklętego syna Chama (Rdz 10,6-7; 9,25) Każdy z synów Jakuba – Izraela przybył ze swoją rodziną, potomkami dan...

Zdjęcie

Major WRZ

Napisane przez Major WRZ w Major WRZ - Blog, 03 January 2017 · 46 Wyświetleń
rap tekst major wrz muzyka

Major WRZ-Dla mamy  1.  Przepraszam ciebie mamo
Jakim byłem hamem
Nie chciałem ciebie zranić
Choć dałem plame
Płakałaś prze ze mnie
Płakałaś przez moje błędy
Które teraz poprawiam dlatego rzadko sie widzimy
Bo, jak pamiętasz 19 maja 2014
Policja przyjechała do domu nie było fajnie
Obudzili mnie o szóstej kazali mi wstać
Pożegnać s...

Zdjęcie

Księga Rodzaju 50,24-26

Napisane przez boguslaw12 w Synonimy, symbole i alegorie biblijne, 03 December 2016 · 118 Wyświetleń
trumny, ezoteryka i 1 więcej

„I rzekł Józef do braci swoich: Ja wkrótce umrę, lecz Bóg nawiedzi was łaskawie i wyprowadzi was z tego kraju do ziemi, którą przysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi, i Jakubowi” Czyli i rzekł: słowa, dźwięki, wibracje – nośniki mowy słów do braci swoich: Ja wkrótce, niedługo umrę, zakończy się trwająca destrukcja, falowych zakłóceń nośnikami informacji o nisk...

Zdjęcie

Księga Rodzaju 50,21-23

Napisane przez boguslaw12 w Synonimy, symbole i alegorie biblijne, 26 November 2016 · 190 Wyświetleń
prawnuki

„Nie bójcie się. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał” Czyli nie bójcie się więc, że uczynię wam zło. Ja będę utrzymywał, dostarczał żywność wam, braciom swoim i dzieciom waszym, potomkom braci Józefa. Tak pocieszał, strapionych braci i przyjaźnie, nie wrogo z nimi, braćmi swymi rozmawiał, mówił słowa Józe...

Zdjęcie

Księga Rodzaju 50,19-20

Napisane przez boguslaw12 w Synonimy, symbole i alegorie biblijne, 19 November 2016 · 231 Wyświetleń
wibracji

„A Józef rzekł do nich: Nie bój cie się ! Czyż ja jestem na miejscu Boga” Czyli a Józef rzekł: słowa, dźwięki, wibracje, nośniki mowy słów do nich, braci jego: Nie bój cie się ! Nie uczynię wam wszystkiego zła, jak bracia Józefa uczynili Józefowi wszystko zło. Czyż ja, Józef jestem na miejscu Boga, Wszechmogącego, który wysłał mnie do Egiptu przed wami, a...

Zdjęcie

Księga Rodzaju 50,16-18

Napisane przez boguslaw12 w Synonimy, symbole i alegorie biblijne, 12 November 2016 · 295 Wyświetleń
wiecznie

„Kazali więc Józefowi powiedzieć: Ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią” Czyli kazali więc Józefowi powiedzieć, mowę słów: Ojciec twój, Józefa dał takie polecenie, rozkaz wykonania przed śmiercią, przed zakończeniem trwających, destrukcyjnych falowych zakłóceń, nośnikami informacji. „Tak powiedźcie Józefowi: Ach, przebacz braciom swoim ich występ...

Zdjęcie

Księga Rodzaju 50,13-15

Napisane przez boguslaw12 w Synonimy, symbole i alegorie biblijne, 05 November 2016 · 334 Wyświetleń
destrukcje

„Synowie zawieźli go do ziemi kanaanejskiej i pochowali go w jaskini na polu Machpela, które nabył Abraham wraz z polem na grób dziedziczny od Efrona Chetyty, na wschód od Mamre” Czyli synowie, Jakuba – Izraela zawieźli go, tak jak im rozkazał do ziemi kanaanejskiej, plemion potomków, przeklętych synów Chama (Rdz 10,6; 9,25) I pochowali go, Jakuba – Izrae...

Zdjęcie

Księga Rodzaju 50,9-11

Napisane przez boguslaw12 w Synonimy, symbole i alegorie biblijne, 29 October 2016 · 322 Wyświetleń
dym

„A gdy przyjechali do Goren - ha - Atad, które jest za Jordanem, urządzili tam wielki i bardzo uroczysty obrzęd żałobny. Józef obchodził po swoim ojcu żałobę przez siedem dni” Czyli a gdy przyjechali, Egipcjanie z jednego rodu Chama i plemię potomków synów Jakuba - Izraela z jednego rodu Sema, do Goren – ha- Atad, płonące mieć ciernie, które jest za Jorda...

Zdjęcie

Księga Rodzaju 50,7-9

Napisane przez boguslaw12 w Synonimy, symbole i alegorie biblijne, 28 October 2016 · 302 Wyświetleń
jechali, dworzanie

„Pojechał więc Józef, aby pochować ojca swego. Jechali też z nim wszyscy dworzanie faraona, starsi dworu jego i wszyscy starsi ziemi egipskiej” Czyli pojechał więc, do ziemi kanaanejskiej Józef, aby pochować w jaskini na polu Machpela, podwójnie zabezpieczony, w grobie dziedzicznym, ojca swego Jakuba – Izraela (Rdz 49,31,50,13) Jechali też, tam z nim, Józ...

Zdjęcie

Księga Rodzaju 50,4-6

Napisane przez boguslaw12 w Synonimy, symbole i alegorie biblijne, 28 October 2016 · 312 Wyświetleń
upływie, żałoby

„A po upływie dni żałoby po nim rzekł Józef do dworzan faraona: Jeżeli znalazłem łaskę w oczach waszych, powiedzcie, proszę, faraonowi” Czyli a po upływie, siedemdziesięciu dni żałoby po nim, opłakiwania, smutku i żalu po nim, Izraelu – zwycięzca. Bez świadomości trwania destrukcji, falowych zakłóceń, zjedzonym owocem banana bez nasienia, nie dla was, dla...

Zdjęcie

Księga Rodzaju 50,1-3

Napisane przez boguslaw12 w Synonimy, symbole i alegorie biblijne, 28 October 2016 · 304 Wyświetleń
ojca, swego

„Wtedy Józef rzucił się na twarz ojca swojego, płakał nad nim i całował go” Czyli wtedy, gdy zakończyła się destrukcja rodzaju informacji Izraela – zwycięzca, Józef, syn jego rzucił się, gwałtowny ruch na twarz, tożsamość rodzaju informacji Izraela – zwycięzca ojca swego, płakał, rozpoczął się proces oddziaływań informacyjnych nad nim, ojcem swoim, ze łza...

Zdjęcie

Księga Rodzaju 49,31-33

Napisane przez boguslaw12 w Synonimy, symbole i alegorie biblijne, 28 October 2016 · 291 Wyświetleń
pochowano, sarę

„Tam pochowano Abrahama i Sarę, żonę jego, tam pochowano Izaaka i Rebekę, żonę jego, tam pochowałem Leę” Czyli tam, w jaskini wzgórz wapiennych na polu Machpela, na wschód od Mamre, Hebronu w ziemi kanaanejskiej, przeklętych potomków synów Kanaana, syna Chama (Rdz 9,25) którą wraz z polem, na końcu pola Machpela nabył Abraham na grób dziedziczny od Efrona...

Zdjęcie

Księga Rodzaju 49,28-30

Napisane przez boguslaw12 w Synonimy, symbole i alegorie biblijne, 28 October 2016 · 301 Wyświetleń
plemion, izraela

„Oto wszystkie dwanaście plemion Izraela i oto, co im powiedział ojciec. Błogosławił im, każdemu z osobna. Udzielił każdemu błogosławieństwa stosownego” Czyli oto dziesięć plemion potomków synów Jakuba – Izraela i dwa plemiona potomków synów Józefa, syna Jakuba – Izraela. I oto, co im powiedział ojciec Jakub, plemionom potomków synów Jakuba – Izraela i pl...

Zdjęcie

Księga Rodzaju 49,25-27

Napisane przez boguslaw12 w Synonimy, symbole i alegorie biblijne, 28 October 2016 · 283 Wyświetleń
wszechmogący, błogosławi

"Bóg ojca twego niechaj cię wspomoże, Wszechmogący niech ci błogosławi, niech darzy cię błogosławieństwem niebios, błogosławieństwem toni leżącej w dole, błogosławieństwem piersi i łona" Czyli Bóg, Wszechmogący ojca twego, Jakuba, syna Izaaka niechaj cię, potomków synów Józefa wspomoże, udziela pomocy i strzeże Wszechmogący, Bóg niech ci, potomkom synów J...

Zdjęcie

Księga Rodzaju 49,22-24

Napisane przez boguslaw12 w Synonimy, symbole i alegorie biblijne, 28 October 2016 · 272 Wyświetleń
latorośl, źródłem

"Józef - płodna latorośl, płodna latorośl nad źródłem, której gałązki rozrastają się ponad murem" Czyli Józef nazwany według mowy słów, które rzekła Rachela, żona Jakuba, gdy urodziła Jakubowi syna (Rdz 30,22-24) Płodna latorośl, nad miarę rozmnożone plemię potomków synów Manassesa przed plemieniem potomków synów Efraima, brata swego (Joz. 16,1-9) Synów J...

Zdjęcie

Księga Rodzaju 49,19-21

Napisane przez boguslaw12 w Synonimy, symbole i alegorie biblijne, 28 October 2016 · 279 Wyświetleń
gad, rozbójnicy

„Gad – rozbójnicy napierać na niego będą, ale on będzie deptał piętę ich” Czyli Gad nazwany według mowy słów, które rzekła Lea, gdy Zylpa służąca Lei, którą dała Jakubowi mężowi swemu za żonę, urodziła Jakubowi syna (Rdz 30,9-11) Rozbójnicy, zorganizowana grupa ludzi, dokonując rozboju, z plemienia potomków Ammona i plemienia potomków Maoba, synów Lota (R...

Zdjęcie

Księga Rodzaju 49,16-18

Napisane przez boguslaw12 w Synonimy, symbole i alegorie biblijne, 28 October 2016 · 267 Wyświetleń
sądzi, lud

„Dan – sądzi swój lud, jak każde, plemię izraelskie” Czyli Dan nazwany według mowy słów które rzekła Rachela, gdy Bilha służąca Racheli, którą dała Jakubowi mężowi swemu za żonę, urodziła Jakubowi syna (Rdz 30,3-6) Sądzi, sprawuje władzę sądowniczą swój lud, plemię potomków synów Dana. Sprawuje władzę sądowniczą nad plemieniem potomków synów Dana, syna Ja...

Zdjęcie

Księga Rodzaju 49,13-15

Napisane przez boguslaw12 w Synonimy, symbole i alegorie biblijne, 28 October 2016 · 266 Wyświetleń
zebulon, mieszka

„Zebulon – mieszka nad brzegiem morza, na brzegu, gdzie jest przystań okrętów, a jego granice sięgają aż do Sydonu” Czyli Zebulon nazwany według mowy słów, które rzekła Lea, gdy urodziła Jakubowi szóstego syna (Rdz 30,20) Mieszka, otrzyma ziemię w dziedziczne posiadanie, plemię potomków synów Zebulona, syna Jakuba – Izraela (Joz. 19,10-16) Nad brzegiem mo...  • 1425 Wszystkich blogów
  • 3848 Wszystkich wpisów
  • 698569 Wszystkich komentarzy
  • Major WRZ - Blog Najnowszy blog
  • Major WRZ Najnowszy blogger